Thông Báo Tuyển Sinh Chương Trình Đào Tạo Tiến Sĩ 2017 (Đợt II)


Thông Báo Tuyển Sinh
Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ
Đợt II năm 2017

Chuyên ngành tuyển sinh

 • Công nghệ Sinh học Nông, Y, Dược;
 • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano;
 • Nước - Môi trường - Hải dương học;
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
 • Năng lượng;
 • Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng.

Mời xem Thông báo tuyển sinh năm 2017 tại đây


Hình thức tuyển sinh

 • Sơ tuyển hồ sơ ứng viên;
 • Phỏng vấn trực tiếp ứng viên do hội đồng đánh giá năng lực gồm các nhà khoa học Pháp và Việt Nam thực hiện.


Điều kiện dự tuyển

1. Điều kiện về văn bằng
 • Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký (hoặc tương đương).

Hoặc

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký, có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (tương đương với 9,0/10 trở lên).
 • Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển
​​​2. Điều kiện về đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu bao gồm các nội dung sau:

 • Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
 • Mục tiêu nghiên cứu;
 • Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
 • Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
 • Điều kiện dự kiến về Phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu;
 • Kết quả mong đợi
 • Đề xuất người hướng dẫn.

Lưu ý:

Đề cương nghiên cứu của thí sinh được coi là hợp lệ khi có xác nhận và chữ ký của các nhà khoa học được đề xuất hướng dẫn.
 

Thí sinh được khuyến khích lựa chọn đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn trong danh mục các đề tài nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh tại ĐHKHCNHN. Danh sách này được cập nhật thường xuyên tại Khoa Đào tạo Tiến sĩ và tại đường link: http://www.usth.edu.vn/en/programusth/phd/doctoral-school-at-usth-72.html
 

Trong trường hợp thí sinh tự đề xuất đề tài nghiên cứu và hoặc người hướng dẫn, Khoa Đào tạo Tiến sĩ hỗ trợ thí sinh liên hệ người hướng dẫn và hoặc đề tài nghiên cứu phù hợp và hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển. Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến Sĩ quyết định cuối cùng về đề xuất đề tài nghiên cứu và hoặc người hướng dẫn của thí sinh.

3. Điều kiện về cán bộ hướng dẫn

 • Tối đa hai người: Một nhà khoa học Việt Nam và một nhà khoa học quốc tế (đang làm việc tại Việt Nam, Pháp hoặc các nước khác) trong đó có ít nhất một người hướng dẫn của Trường;
 • Có học vị tiến sĩ trở lên và ít nhất 03 năm công tác tính từ thời điểm có học vị Tiến sĩ; đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
 • Được Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến sĩ công nhận đủ điều kiện hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh.*

*Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến sĩ công nhận các nhà khoa học đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh dựa trên thành tích nghiên cứu và công bố quốc tế trong 03 năm gần nhất.

4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ

 • Miễn đối với người có bằng tốt nghiệp chương trình đại học và/hoặc cao học toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh;
 • Chứng chỉ tiếng AnhTOEFL iBT 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

5. ​​​Các điều kiện khác

 • Có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có đủ sức khoẻ để học tập;
 • Có ít nhất hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành thí sinh ứng tuyển. Những người giới thiệu này cần có thời gian giảng dạy thí sinh ở bậc đại học và/ hoặc thạc sĩ hoặc có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí

Ngoài mức hỗ trợ sinh hoạt phí thoả thuận với người hướng dẫn (nếu có), nghiên cứu sinh đạt được một trong số những tiêu chí sau có thể được ĐHKHCNHN xem xét cấp học bổng hàng năm:

 • Tốt nghiệp đại học và Thạc sĩ loại giỏi trở lên;
 • Có công bố khoa học (trên tạp chí trong nước hoặc quốc tế) hoặc giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc quốc gia;
 • Các mức học bổng tương đương với 25 % cho đến 100% học phí, tùy vào đánh giá xếp loại của từng NCS.

NCS thuộc các đối tượng sau được ĐHKHCNHN xem xét hỗ trợ một phần sinh hoạt phí trong quá trình học tập tại Trường:

 • Là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa;
 • Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
Các thông tin cụ thể về chính sách Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí được đăng tải trên website của Trường tại địa chỉ : http://www.usth.edu.vn/vi/trang-chu/hoc-bong/cac-chuong-trinh-hoc-bong/.


Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ Tiếng Anh đến Ban Tuyển sinh, Khoa Đào tạo Tiến sĩ, Trường ĐHKHCNHN.
Tại địa chỉ: Phòng 806, Toà nhà USTH, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ Tiếng Anh bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ các văn bằng, bảng điểm đại học và Thạc sỹ. Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần kèm theo quy định về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài;**
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có);
 4. Thư của người dự tuyển tự trình bày nguyện vọng (Motivation Letter);
 5. Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV), trong đó cần trình bày nổi bật quá trình và thành tích học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp hay kinh nghiệm trong các hoạt động sinh viên;
 6. Thư chấp nhận hướng dẫn khoa học của (nhóm) các nhà khoa học (theo mẫu của Trường);
 7. Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học Việt Nam hoặc nước ngoài về trình độ chuyên môn của ứng viên (theo mẫu);
 8. Tóm tắt đề tài nghiên cứu viết bằng tiếng Anh (tối đa 10 trang A4) (theo mẫu);
 9. Danh mục đầy đủ và bản sao các bài báo, công bố khoa học trong các tạp chí trong nước, quốc tế (nếu có);
 10. Bằng khen, giải thưởng (nếu có);
 11. Đơn xin học bổng (theo mẫu).

Tải hồ sơ ứng viên tại đây!

 

**Ứng viên chưa có Bằng tốt nghiệp thạc sỹ hoặc Bảng điểm thạc sỹ, có thể nộp trước xác nhận tốt nghiệp thạc sỹ hoặc Bảng điểm tạm thời (bản sao công chứng và bản dịch sang tiếng Anh). Trong trường hợp trúng tuyển, ứng viên cần bổ sung Bằng tốt nghiệp thạc sỹ cũng như Bảng điểm chính thức để được công nhận kết quả trúng tuyển.

 

Kế hoạch tuyển sinh năm 2017

Nhận hồ sơ từ ngày 22 tháng 5 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017

Sơ tuyển hồ sơ: Tháng 8 năm 2017

Hội đồng phỏng vấn : Tháng 8 năm 2017

Công bố kết quả và nhập học đợt II: Tháng 9 năm 2017

 

Học phí và phí đăng ký dự tuyển

Học phí được đóng theo học kì theo quy định được Hội đồng trường phê duyệt.

Lệ phí đăng kí dự tuyển (đóng khi nộp hồ sơ ứng viên, và không hoàn trả trong mọi trường hợp): 500.000 VNĐ/ ứng viên.
 

Cách thức nộp hồ sơ

Toàn bộ giấy tờ cần trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Bản chính hồ sơ dự tuyển cần đựng trong túi hồ sơ riêng kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ dán bìa hồ sơ theo mẫu của Trường ĐHKHCNHN và đánh dấu danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động, email thường sử dụng và fax (nếu có) để liên lạc.

Đồng thời với việc gửi bản cứng, Ứng viên cần scan bộ hồ sơ bằng tiếng Anh trên đây thành file định dạng PDF duy nhất với dung lượng không quá 6MB ( hoặc Zip lại trước khi gửi), gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ e-mail: [email protected].

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Bộ phận tuyển sinh Khoa Đào tạo Tiến sĩ

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Phòng 804, tầng 8, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội

ĐT : 024 37 91 72 01/ 024 32 19 13 61

Email : [email protected].

 


Chia sẻ: