Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Pháp


Thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020″ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 911) và căn cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN), Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) cho phép Trường ĐHKHCNHN tiếp tục tiến hành tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp bằng ngân sách Nhà nước năm 2016 như sau:

1. Số lượng, hình thức, thời gian đào tạo

  • Số lượng học bổng: 40 học bổng
  • Hình thức đào tạo: Đào tạo toàn thời gian tại Cộng hòa Pháp
  • Thời gian đào tạo: 03 năm
  • Thời gian đi học dự kiến: Trong năm 2016

Thời gian và hình thức tuyển sinh

2.1. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 23 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016

2.2. Hình thức tuyển sinh:

a) Sơ tuyển hồ sơ tại Trường ĐHKHCNHN;

Phỏng vấn trực tiếp thông qua tiểu ban chuyên ngành do các GS Pháp và Việt Nam thực hiện;
Ứng viên đạt yêu cầu vòng phỏng vấn sẽ được Trường ĐHKHCNHN trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt trúng tuyển để đi học trong năm 2015.

Mời xem Thông báo tuyển sinh 2016 tại đây 

Lĩnh vực đào tạo

Các ngành đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực sau:

  • Vũ trụ và Hàng không (SA);
  • Năng lượng (EN);
  • Công nghệ thông tin và truyền thông (STIC)
  • Công nghệ sinh học Nông – Y – Dược (PMAB).
  • Nước – Môi trường – Hải dương học (WEO);
  • Khoa học vật liệu – Công nghệ Nano (AMSN).

Mời xem danh sách đề tài NCS năm 2016 tại đây
Để biết thêm chi tiết về từng đề tài, xin mời tham khảo tại đây
 

3. Đối tượng dự tuyển

3.1. Sinh viên mới tốt nghiệp đại học trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên;
3.2. Học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng hoặc trên 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên và kết quả học thạc sĩ đạt 8,0 trở lên;
3.3. Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo quy định của Nhà nước tại các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học và trường cao đẳng công lập không bao gồm trường cao đẳng nghề; nghiên cứu viên đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học đã tốt nghiệp Thạc sĩ với kết quả Đại học và Thạc sĩ từ loại khá trở lên
 

4.  Quy trình nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ theo quy trình hai bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ dự tuyển phỏng vấn tại Trường ĐHKHCNHN.
Bước 2: Nộp hồ sơ dự tuyển gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài) sau khi có thông báo trúng tuyển vòng phỏng vấn, để được xem xét, phê duyệt trúng tuyển.

Click vào đây để tải Phụ lục Tiến sĩ tại Pháp


Chia sẻ: