Tiêu chí tuyển sinh


Tất cả các thí sinh có kết quả học tập và kết quả thi THPT Quốc gia đạt các yêu cầu sau đều có thể tham gia đăng ký xét tuyển.

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017
  1. Kết quả học tập THPT:
  • Kết quả học tập năm lớp 11 và 12 đạt học lực từ loại Khá và có trung bình kết quả học tập các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học của năm lớp 11 và 12 đạt từ 6,5/10,0 trở lên.
  • Tốt nghiệp THPT
  1. Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia*:
Tham dự kỳ thi Quốc gia với tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên và có kết quả đạt từ điểm sàn do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định và đạt điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
  1. Phỏng vấn tuyển sinh:
  • Đỗ kỳ phỏng vấn tuyển sinh do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức.
*Áp dụng với thí sinh nộp hồ sơ và phỏng vấn sau kỳ thi THPT Quốc gia.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2017
  • Tốt nghiệp THPT  với Kết quả học tập năm lớp 10, 11 và 12 đạt học lực từ loại Khá và có trung bình kết quả học tập các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ 6,5/10,0 trở lên.. 
  • Tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia với tổ hợp 3 môn thi trong số 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh (đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 và 2016) hoặc đã tham dự kỳ thi đại học 3 chung các khối A, A1, B, D và có điểm thi đạt điểm chuẩn của Trường ĐHKHCNHN của năm dự thi đại học.
  • Đỗ kỳ phỏng vấn tuyển sinh do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức.

Chia sẻ: