Liên Hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Địa chỉ: Phòng 102 – Tầng 1, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06
Email: admission@usth.edu.vn

Chia sẻ: