Liên Hệ


Các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh như thủ tục, tiêu chí, chỉ tiêu,.... có thể tham khảo tại website của trường hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ:

Logo moi 2

TUYỂN SINH HỆ CỬ NHÂN
​​​​​​Địa chỉ:               Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ,
                            Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
                            số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:          +84 - 24 37 91 77 48
Đường dây nóng: 0888.55.77.48
Email:                  admission@usth.edu.vn; admission.usth@gmail.com
Website:              http://www.usth.edu.vn


Chia sẻ: