Lịch Tuyển Sinh


LỊCH TUYỂN SINH
  • Tuyển sinh trực tiếp
 

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ

Phỏng vấn

1

02/01/2020 - 21/01/2020

15&16/02/2020

2

02/03/2020 - 19/04/2020

10/05/2020

3

11/05/2020 - 29/05/2020

14/06/2020

4

22/06/2020 - 15/07/2020

27&28/07/2020

5 08/2020 - 09/2020 *** 09/2020

 

 
  • Tuyển sinh theo hệ thống đăng ký của Bộ GD&ĐT: theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

*** Thời gian nhận hồ sơ đợt 5 sẽ được quyết định sau khi có thông báo của Bộ GD&ĐT.


Chia sẻ: