Lịch Tuyển Sinh


LỊCH TUYỂN SINH 

  • Tuyển sinh trực tiếp:
 

Đợt

Thời gian nhận hồ sơ

Phỏng vấn

1

02/01/2019 – 22/01/2019

16 & 17/02/2019

2

04/03/2019 – 29/03/2019

6 & 7/04/2019

3 02/05/2019 - 24/05/2019 1 & 2/06/2019

4

01/07/2019 – 26/07/2019

07/08/2019

  • Tuyển sinh theo hệ thống đăng ký của Bộ GDĐT: theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT.
  • Lịch tuyển sinh sẽ được cập nhật trên website của Trường *

Chia sẻ: