USTH và trường École des Mines Alès tìm kiếm cơ hội hợp tác

Thứ sáu - 16/10/2015 06:22

Cuộc gặp giữa đại diện lãnh đạo USTH và trường École de Mines Alès (http://www.mines-ales.fr/), một cơ sở đào tạo chuyên ngành kỹ thuật nổi tiếng được thành lập từ năm 1843 tại Pháp, đã được tổ chức vào chiều ngày 16/10 tại USTH. Hiệu trưởng USTH, GS. Patrick Boiron và Chánh Văn phòng Gérard Gasquet đã tiếp đón ông Serge BASTIDE, Trưởng phòng Dịch vụ Đào tạo Quốc tế và bà Françoise ANDRE. Hai bên đã giới thiệu về cơ sở đào tạo của mình, đồng thời đã thống nhất quan điểm về việc thiết lập cơ hội hợp tác trong thời gian tới trong các lĩnh vực như trao đổi sinh viên và giảng viên, thực tập và chương trình đào tạo.

Chia sẻ: