USTH và Đại học Việt Đức thúc đẩy hợp tác

Thứ tư - 12/08/2015 23:27

Đại diện lãnh đạo của Đại học Việt Pháp (USTH) và Đại học Việt Đức (VGU) sẽ có buổi gặp làm việc tại Hà Nội vào ngày 21/8 tới đây. Các chủ đề dự kiến sẽ được thảo luận trong buổi gặp gồm kinh phí cho nghiên cứu, tuyển giảng viên, áp dụng cơ chế tài chính đặc biệt (SFR)... Đoàn VGU do Chủ tịch Juergen Mallon dẫn đầu, cũng tỏ ý quan tâm đến kinh nghiệm của USTH trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, chương trình đào tạo và áp dụng mô hình quản lý của Pháp vào thực tiễn tại Việt Nam. USTH cũng coi đây là một cơ hội để học hỏi được từ VGU, để tiếp tục khẳng định vai trò và chất lượng của một trường đại học công lập quốc tế xuất sắc - mô hình đào tạo mới tại Việt Nam.

Chia sẻ: