USTH tiếp nhận thêm thiết bị nghiên cứu cao cấp

Thứ hai - 27/07/2015 03:27

Nhờ sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Pháp (thông qua Đại sứ quán Pháp và French Consortium) và khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Chính phủ Việt Nam, USTH đã có thể mua thêm các thiết bị hiện đại cao cấp cho cả các phòng thí nghiệm nghiên cứu và cho sinh viên (hệ Cử nhân và Thạc sĩ). Mới đây, một gói thiết bị hiện đại đã được chuyển giao cho USTH. Tất cả các thiết bị này sẽ được lắp đặt trong các phòng thí nghiệm và các phòng thực hành của USTH. Điều này sẽ giúp USTH nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và đào tạo, góp phần khẳng định vị thế của USTH là một trường đại học xuất sắc.

Chia sẻ: