USTH tham dự IFGTM 2015

Thứ ba - 21/07/2015 22:09

Diễn đàn quốc tế về công nghệ và quản lý xanh (IFGTM) là một hoạt động thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu quản lý và công nghệ xanh (CGTMR). Năm nay, với chủ đề Môi trường xanh cho Phát triển bền vững, sự kiện thường niên lần thứ 5 này sẽ do Đại học Khoa học, Đại học Huế là chủ nhà. IFGTM 2015, diễn ra tại Huế từ 28-30/7, sẽ là điểm gặp gỡ để hàng trăm nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia đại diện cho nhiều cơ quan và tổ chức chuyên ngành trao đổi ý kiến và kết quả nghiên cứu về các vấn đề môi trường, nhấn mạnh yếu tố "xanh" như một động lực cho phát triển bền vững. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) sẽ cử ba nhà nghiên cứu trẻ tham dự diễn đàn này: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hồng Nam và Phạm Xuân Huỳnh. Xem thêm thông tin về IFGTM 2015 tại đây http://ifgtm.khoamoitruonghue.edu.vn/

Chia sẻ: