USTH sẽ triển khai 2 ngành học mới cho hệ Cử nhân từ năm học 2016-2017

Thứ tư - 25/11/2015 03:17

Khoa học Công nghệ Thực phẩmKhoa học Công nghệ Y học là 2 ngành học mới, đang được USTH tích cực hoàn thiện chương trình để bắt đầu chính thức triển khai đưa vào giảng dậy từ năm học tiếp theo. Song song với 2 ngành học mới này, chuyên ngành Hàng không cũng sẽ chính thức được vào chương trình giảng dậy của ngành Vũ trụ và Hàng không. Hiện nay, USTH đang triển khai giảng dậy ở cả 3 trình độ: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, với 6 ngành học gồm: Công nghệ sinh học Nông Y Dược, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Năng lượng, Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano, Nước-Môi trường-Hải dương học, và Vũ trụ và Hàng không.

Chia sẻ: