USTH có đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được nhận tài trợ của NAFOSTED

Thứ ba - 12/01/2016 05:17

Đề tài "Phát triển một số loại vật liệu xúc tác mới định hướng ứng dụng để sản xuất H2 từ nước và năng lượng mặt trời" do TS. Trần Đình Phong, Đồng Trưởng khoa Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano chủ trì, có tên trong Danh mục (Đợt 1) 196 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015 do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt theo Quyết định số 221/QĐ-HĐQL- NAFOSTED. Đây là đề tài thứ 2 của USTH được nhận tài trợ của NAFOSTED cho giai đoạn 2016-2018. Xem danh mục chi tiết tại đây: danh-muc-nccb-2015-dot-1

Chia sẻ: