Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019

Thứ năm - 05/12/2019 12:09

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019 như sau:
  • Chuyên ngành: Hóa học
  • Số lượng: 01
Điều kiện đăng ký:
  • Ứng viên đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2019;
  • Có năng lực xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu;
  • Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu quốc tế;
  • Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và làm việc lâu dài tại Trường.
Hồ sơ đăng ký gồm:
  • Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (Mẫu số 15, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018);
  • Lý lịch khoa học cập nhật đến năm 2019;
  • Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.
  • Bản copy 05 bài báo khoa học nổi bật của ứng viên.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo và kính đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư nộp hồ sơ đăng ký.

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 05/12/2019 đến 17h ngày 10/12/2019.
Các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tại: Phòng Nhân sự (P.105, Nhà A21, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 024 32191361, email: hr_usth@usth.edu.vn).
 
Văn bản đính kèm:
Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019

Chia sẻ: