Tập huấn sử dụng thư viện số cho cán bộ, giảng viên, sinh viên USTH

Thứ sáu - 01/11/2019 15:11

Từ ngày 4-7/11/2019, Trung tâm Thông tin- Tư liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng tra cứu, sử dụng thư viện số nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên USTH tiếp cận và tìm kiếm nguồn tài liệu hiệu quả. 

Thông tin cụ thể của khóa tập huấn như sau:

Thời gian: 4/11-7/11/2019
Sáng: 9:00-11:30 và chiều: 14:00 – 16:30
Địa điểm: Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Thông tin – Tư liệu, nhà A11, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Nội dung: 
  1. Hướng dẫn sử dụng thư viện số với giao diện mới (http://library.vast.vn)
  2. Hướng dẫn khai thác các Cơ sở dữ liệu điện tử
  3. Hướng dẫn sử dụng “Góc nghiên cứu”
  4. Giải đáp các vấn đề liên quan đến thư viện số 
 
Thư viện số của Trung tâm thông tin - Tư liệu, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu điện tử phong phú, cập nhật các nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đến nay,  thư viện số đã có 24.000 đầu sách, 1.000 tạp chí khoa học với nhiều ngôn ngữ khác nhau tiếng Latinh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Việt... gần 4.000 tạp chí điện tử trong nước và quốc tế. Đặc biệt, thư viện số kết nối với các cơ sở dữ liệu về tạp chí, công bố quốc tế, luận văn, sách điện tử lớn nhất trên thế giới như ScienceDirect; SpringerLink; IOP; APS; ACS; AIP; Proquest Central…
 
thu vien truong usth

Từ năm 2015, USTH đã nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm thông tin- Tư liệu để các cán bộ, giảng viên, sinh viên USTH được sử dụng các các ấn phẩm từ Thư viện số. Điều này tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tiếp cận với nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, chất lượng cao từ các nhà khoa học quốc tế, các nhà xuất bản, tạp chí khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; hỗ trợ hiệu quả cho quá trình học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn và hiểu biết đa lĩnh vực. 

Chia sẻ: