Học viên USTH nhận chứng chỉ Numerical Ocean Modeling

Thứ sáu - 04/03/2016 06:22

Cảm ơn các giảng viên Dr. Claude Estournel, Dr. Patrick Marsaleix, Dr. Cyril Nguyen, Dr. Thomas Duhaut đến từ Laboratoire d’Aérologie của Đại học Toulouse (Pháp)!
DSC01225 1024x548
Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành xuất sắc và được nhận chứng chỉ sau khóa đào tạo "Numerical Ocean Modelling" vừa được tổ chức tại USTH sử dụng công cụ modeling của SIROCCO, do HILO tài trợ!
DSC01238 1024x677

Chia sẻ: