GS. Ngô Bảo Châu và USTH thảo luận khả năng hợp tác đào tạo Thạc sĩ Toán tài chính

Thứ ba - 25/08/2015 16:38

GS. Ngô Bảo Châu, giáo sư tại Đại học (ĐH) Chicago, và GS. Henri Beresticki, giáo sư tại EHESS và ĐH Chicago, vừa có buổi gặp làm việc tại Đại học Việt Pháp chiều ngày 25/8.
NBC3 1024x511
Trong buổi gặp mặt, hai giáo sư và đại diện lãnh đạo USTH đã trao đổi về khả năng hợp tác trong việc thiết lập hệ thống đào tạo Thạc sĩ Toán tài chính tại USTH. Bộ môn này hiện đang được giảng dạy tại ĐH Chicago và ĐH này sẽ tham gia vào dự án này tại Việt Nam. GS Ngô Bảo Châu luôn rất quan tâm đến USTH và đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho USTH trong quá trình phát triển suốt gần 5 năm vừa qua.

Chia sẻ: