Đại hội đại biểu đoàn trường ĐHKHCNHN nhiệm kỳ 2016-2019

Thứ hai - 13/06/2016 02:52

Ngày 08/06/2016, tại hội trường tầng 9, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội , Đoàn trường Đại học KHCN HN đã tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016-2019 với nội dung như sau: Thành phần tham dự: - Lãnh đạo: + Quận đoàn Cầu Giấy: đ/c Đỗ Đức Hạnh, phó BT Quận đoàn Cầu Giấy + BGH Trường ĐH KHCN HN: GS. Patrick Boiron, Hiệu trưởng trường + Chi bộ Trường ĐH KHCN HN: GS. Lê Trần Bình, BT Chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường - Đoàn viên tham dự: 79 đại biểu/ 7 chi đoàn trực thuộc Thành phần điều khiển đại hội: - Dẫn chương trình: Đ/c Vũ Phan Việt Hoa - Đoàn chủ tịch: Đ/c Lê Hồng Luyến, đ/c Trần Giang Sơn và đ/c Chu Hương Giang - Thư ký đại hội: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh và đ/c Nguyễn Khánh Linh Nội dung chính đại hội:
  • Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn lâm thời
  • Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2019
  • Bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 - 2019
Kết quả bầu cử        - Số phiếu thu về: 72/79 phiếu phát ra - Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu - Kết quả bầu cử: 7 đồng chí trong danh sách bầu cử gồm 9 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2019 gồm:
  • Đ/c Lê Hồng Luyến: Giảng viên khoa BP
  • Đ/c Trần Giang Sơn: Giảng viên khoa ICT
  • Đ/c Nguyễn Thy Ngọc: Giảng viên khoa BP
  • Đ/c Đặng Văn Đông: Học viên thạc sĩ năm 1 khoa WEO
  • Đ/c Đoàn Duy Phương: Sinh viên năm 2 khoa BP
  • Đ/c Chu Hương Giang: Sinh viên năm 1
  • Đ/c Bùi Bảo Trung: Sinh viên năm 1
Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:    

Chia sẻ: