3 sinh viên USTH nhận chứng chỉ CATIA của Dassault Systèmes

Thứ tư - 03/02/2016 03:14

Ngày 31/1 vừa qua, Trung tâm PLMCC đã tổ chức cuộc thi lần đầu tiên để lấy chứng chỉ của Dassault Systèmes cho các sinh viên hệ Cử nhân và Thạc sĩ của USTH. Trước khi thi, các sinh viên đã trải qua 2 khóa học thiết kế CATIA. Dassault Systèmes đã đánh giá kết quả thi của các sinh viên, xác nhận 3 sinh viên đã đỗ kì thi lấy chứng chỉ, và hôm nay, ngày 3/2/2016, Hiệu trưởng USTH, GS. Patrick Boiron đã thay mặt cho Dassault Systèmes và PLMCC trao chứng chỉ cho 3 sinh viên Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Đặng Tùng Nam và Ma Chí Định. Chứng chỉ CATIA của Dassault Systèmes là sự ghi nhận về kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp của các sinh viên, và sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của các sinh viên trong tương lai.
DSC00915 1024x679
DSC00918 1024x760
DSC00922 1024x753

Chia sẻ: