Cài đặt phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên

Thứ hai - 27/06/2022 05:26

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai xây dựng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn viên. 
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đoàn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đề nghị các Đoàn viên Thanh niên và các bạn sinh viên của trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cập nhật thông tin Đoàn viên trên phần mềm quản lý Đoàn viên "Thanh niên Việt Nam" của Trung ương Đoàn trước 12h00 ngày 30/6/2022.

Link tải phần mềm: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn&hl=vi
IOS: https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-nam/id1535733802?l=vi

Mọi thắc mắc các đồng chí liên hệ Zalo: 0915415999
Hướng dẫn chi tiết tham khảo tại: https://www.youtube.com/watch?v=1y9KAkExAE0 
  • Lưu ý: chọn nơi sinh hoạt Đoàn như hình dưới:

Chia sẻ: