Hội Thảo Các Ứng Dụng Tiềm Năng và Nhu Cầu về Trung Tâm Dữ Liệu Viễn Thám ở Việt Nam

Thứ tư - 22/03/2017 08:46

Để xác định rõ hơn nhu cầu của cộng đồng Viễn thám Việt Nam và phát triển nghiên cứu trong tương lai của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), hội thảo về "Các ứng dụng tiềm năng và nhu cầu về trung tâm dữ liệu viễn thám ở Việt Nam" được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017 bởi Khoa Vũ Trụ và Hàng Không (Department of Space and Aeronautics) cùng với sự hỗ trợ của Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT).

Viễn thám (Remote Sensing) hiện nay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ứng dụng đại dương và ven biển, đánh giá rủi ro và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đến nay, có rất nhiều vệ tinh đã được phóng vào không gian và ngày càng nhiều nhiệm vụ đang cung cấp dữ liệu miễn phí cho cộng đồng khoa học trên toàn thế giới. Ví dụ, vệ tinh Sentinel-1 đã được phóng thành công vào tháng 4 năm 2014, và theo chiến lược của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), dữ liệu Sentinel hiện có thể được tiếp cận miễn phí và thường xuyên có sẵn. Việc nghiên cứu và ứng dụng Viễn thám do đó là hướng đi rất hứa hẹn tại Việt Nam vì nó tuy không yêu cầu nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhưng các nhà nghiên cứu vẫn có thể tiếp cận những dữ liệu quan sát mới nhất và nghiên cứu các chủ đề khoa học ở cấp quốc tế.
 
Để xác định rõ hơn nhu cầu của cộng đồng Viễn thám Việt Nam và phát triển nghiên cứu trong tương lai của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), hội thảo về "Các ứng dụng tiềm năng và nhu cầu về trung tâm dữ liệu viễn thám ở Việt Nam" được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017 bởi Khoa Vũ Trụ và Hàng Không (Department of Space and Aeronautics) cùng với sự hỗ trợ của Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT).
 

Với sự tham gia của hơn 30 chuyên gia (Pháp và Việt Nam), các cuộc thảo luận tại hội thảo đã diễn ra rất tích cực. Sự phát triển hiện tại và ứng dụng dữ liệu viễn thám trong cộng đồng Viễn thám Việt Nam đã được trình bày, cho thấy nhu cầu cấp thiết của một trung tâm dữ liệu Viễn thám ở Việt Nam. Các bước phát triển trung tâm dữ liệu cũng đã được thảo luận tại hội thảo.
 
 

 

Chia sẻ: