Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và ngoài nước của Tập đoàn Vingroup năm học 2019 -2020 và 2020-2021

19/06/2019

HỌC BỔNG TRONG NƯỚC

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) tổ chức Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước: http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/  
Học bổng này hỗ trợ nhiều kinh phí cho học viên cao học và NCS tiến sĩ giỏi của USTH có thể hoàn thành chương trình học/nghiên cứu tại trường.
1. Giá trị học bổng
a) Học bổng hỗ trợ học tập: 120.000.000 VNĐ//1 năm/học viên cao học hoặc 150.000.000 VNĐ/1 năm/NCS. Học bổng được trao 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.
b) Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.dành cho đối tượng đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.
2. Đối tượng
- Sinh viên năm cuối đại học sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
- Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại trường.Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây