EBM


Nhóm nghiên cứu Điện hóa và Vi hệ thống trong phân tích sinh học
 

1. Thông tin chung

  • Tên nhóm nghiên cứu: Điện hóa và Vi hệ thống trong phân tích sinh học
  • Tên viết tắt: EBM
  • Nhóm trưởng: TS. Nguyễn Văn Quỳnh / TS. Vũ Thị Thu
  • Địa điểm: Phòng 606 - Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2. Lịch sử, Mục tiêu và Sản phẩm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu “Điện hóa và Vi hệ thống trong phân tích sinh học” (tên tiếng Anh là Electrochemistry and Bioanalytical Microsystems; viết tắt là EBM) được bắt đầu hình thành từ tháng 5 năm 2016 tại khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Trong 5-7 năm tới, nhóm sẽ tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản có tính định hướng ứng dụng cao. Mục tiêu của nhóm sẽ phát triển được các vi hệ cảm biến sinh học có độ nhạy cao và độ ổn định vượt trội được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, an toàn thực thẩm và bảo vệ môi trường…

3. Đối tác 

  • Phía Việt Nam 
1. Viện Khoa học Vật liệu - VAST
2. Viện Kĩ Thuật Nhiệt đới - VAST
3. Viện ITIMS - Đại học Bách Khoa Hà Nội
4. Học viện Khoa học và Công nghệ - VAST
5. Khoa Lý - Học Viện kĩ thuật Quân sự 
6. Khoa Lý/Hóa - Đại học sư phạm 1 Hà Nội 

 

  • Quốc tế 
1. ITODYS - Paris DIDEROT (CH. Pháp)
2. Đại học Paris-sud (CH.Pháp)
3. Đại học Toulouse 3 (CH. Pháp) 
4. ĐH kĩ thuật NANYANG (Singapore)
5. Plasmon Chemistry group - Viện Khoa học công nghiệp - Đại học TOKYO (Nhật Bản) 

 

4. Các nguồn tài trợ

Nhóm đã nhận được các nguồn tài trờ từ : NAFOSTED; VAST; USTH... cho các hoạt động và các đề tài đang triển khai nghiên cứu. 

5. Trang thiết bị nghiên cứu

Chia sẻ trang thiết bị chung với Lab NANO : Máy phân tích điện hóa Autolab, Máy đo quang phổ UV-VIS, Máy đo thế Zeta, Máy làm khô chân không, Tủ hút, Máy li tâm, Máy quay phủ tạo màng, Tủ sấy, Bơm vi lưu, Máy đo pH, Máy khuấy từ, Máy rung siêu âm.

6. Các hoạt động nghiên cứu đang triển khai

1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hóa hữu cơ/ Vô cơ ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa phát hiện nồng độ chất Glucose.
2. Chế tạo cảm biến miễn dịch dựa trên 2 cơ chế phát hiện song song: điện hóa và cộng hưởng bề mặt plasmon dùng xác định nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nguồn nước.
3. Phát triển các hệ vi cơ chất lỏng sử dụng nghiên cứu, phân tích số lượng lớn các đơn tế bào.
4. Nghiên cứu phát triển hệ cảm biến siêu nhạy dựa trên nên vật liệu hạt nano vàng.
5. Nghiên cứu phát triển các thiết bị cộng hưởng plasmon bề mặt chủ động (active plasmon devices).

7. Thành viên nhóm nghiên cứu

TT

Họ và tên

Vị trí

Đơn vị công tác

Ghi chú

 

Phía Việt Nam

1

PGS.TS Trần Đại Lâm

Cố vấn     Khoa học

Học viện Khoa học và Công nghệ

 

2

TS. Nguyễn Văn Quỳnh

Nghiên cứu viên

USTH

 

3

TS. Vũ Thị Thu

Nghiên cứu viên

USTH

 

4

Đậu Thị Ngọc Ngà

Sinh viên Thạc sĩ

USTH

 

5

Nguyễn Bình Minh

Sinh viên

Đại học Sư Phạm I – Hà Nội

 

6

Phùng Ngọc Thành

Sinh viên

Đại học Sư Phạm I – Hà Nội

 

7

Nguyễn Thị Hoan

Sinh viên

Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

8

Bùi Thị Thu

Sinh viên

Đại học Sư Phạm Hà Nội II

 

9

Đỗ Thị Mỹ Ngọc

Sinh viên

Đại học Sư Phạm Hà Nội II

 

10

Nguyễn Thị Tuyết

Sinh viên

Đại học Dược Hà Nội

 

11

Phan Chiến Thắng

Sinh viên

Đại học Dược Hà Nội

 

12

Vũ Thị Thanh An

Sinh viên

Đại học Dược Hà Nội

 

13

Phan Thùy Linh

Sinh viên

Đại học Dược Hà Nội

 

Quốc tế

1

GS. Jean-Christophe Lacroix

Cố vấn     Khoa học

Đại học Paris 7 - Pháp

 

2

GS. Benoit PIRO

Cố vấn     Khoa học

Đại học Paris 7 - Pháp

 

3

GS. Minh – Chau PHAM

Cố vấn     Khoa học

Nguyên GS tại ĐH Paris 7 - Pháp

 

 

8. Các công bố khoa học tiêu biểu

TT

Công bố khoa học

Tác giả

(Tô đậm tên tác giả thuộc USTH)

Tạp chí khoa học

Năm

1

Plasmon-Induced Conductance Switching of an Electroactive Conjugated Polymer Nanojunction

Y Ai, VQ Nguyen, J Ghilane, PC Lacaze, JC Lacroix;

ACS Applied Materials & Interfaces

2017

2

Enzyme-less Electrochemical Displacement Heterogeneous Immunosensor for Diclofenac Detection

TTK Nguyen, TT Vu, G Anquetin, HV Tran, S Reisberg, V Noël, G Mattana, VQ Nguyen, Tran Dai Lam, MC Pham, B Piro

Biosensors & Bio electronics

2017

3

Plasmon-Induced Nanolocalized Reduction of Diazonium Salts

VQ Nguyen, Y. Ai, P. Martin, JC. Lacroix

ACS Omega

2017

4

Ordered Nanoporous Thin Films by Nanosphere Lithography and Diazonium Electroreduction: Simple Elaboration of UltraMicroElectrode Arrays

VQ.Nguyen, D. Schaming, DL. Tran, JC. Lacroix

ChemElectroChem

2016

5

Unprecedented Self-Organized Monolayer of a Ru (II) Complex by Diazonium Electroreduction

VQ Nguyen, X.Sun, F. Lafolet, JF.Audibert,F.Miomandre,G.Lemercier, F.Loiseau, JC. Lacroix

Journal of the American Chemical Society (JACS)

2016

6

Comparing plasmonic electrodes prepared by electron-beam lithography and electrochemical reduction of an Au (iii) salt: application in active plasmonic devices

VQ Nguyen, D.Schaming, P.Martin, JC. Lacroix

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

2016

7

Large-area plasmonic electrodes and active plasmonic devices generated by electrochemical processes

VQ Nguyen, D.Schaming, P.Martin, JC. Lacroix

Electrochimica Acta

2015

8

Highly resolved nanostructured PEDOT on large areas by nanosphere lithography and electrodeposition

VQ Nguyen, D.Schaming, P.Martin, JC. Lacroix

ACS applied materials & interfaces

2015

9

Grafting π-conjugated oligomers incorporating 3, 4-ethylenedioxythiophene (EDOT) and thiophene units on surfaces by diazonium electroreduction

V.Stockhausen, G.Trippé-Allard, VQ.Nguyen, J.Ghilane, JC. Lacroix

The Journal of Physical Chemistry C

2015

10

Tunable plasmon resonance of gold nanoparticles functionalized by electroactive bisthienylbenzene oligomers or polythiophene

VQ Nguyen, D.Schaming, P.Martin, JC. Lacroix

The Journal of Physical Chemistry C

2014

11

Development of the layer-by-layer biosensor using graphene films: application for cholesterol determination

HB.Nguyen, HD. Le, VQ. Nguyen, TTT.Ngo, QP. Do, XN. Nguyen, NM. Phan

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

2013

12

Biochip for real-time monitoring of Hepatitis B Virus (HBV) by combined loop-mediated isothermal amplification and solution-phase electrochemical detection for real-time monitoring hepatitis B virus (HBV)

QT Bui, TN Nguyen, TN Nguyen, TL Nguyen, TT Vu, DL Tran

Journal of Electronic Materials

2017

13

Selected-area growth of nickel micropillars on aluminum thin films by electroless plating for applications in microbolometers

NH Do, NHM Dang, TT Vu, NT Tran,

Journal of Science: Advanced Materials and Devices

2017

14

Electrochemical immunosensor based on Fe3O4-PANI/AuNP detecting interface for carcino-embryonic antigen biomarkers

C.Amarasiri, TB Nguyen, LT Nguyen, TT Vu, TMT Nguyen, DL Tran

Journal of Electronic Materials

2017

15

Highly visible light activity of nitrogen doped TiO2 prepared by sol-gel approach

DT Le, SL Ngo, DN Vu, MT Nguyen, TTM Nguyen, TL Nguyen, TT Vu, DL Tran

Journal of electronic Materials

2017

16

Electrochemical Immunosensor for Detection of Atrazine based on Polyaniline/Graphene

VC Nguyen, HB Nguyen, TT Cao, VT Nguyen, LH Nguyen, TD Nguyen, NM Phan, TT Vu, DL Tran

Journal of Materials Science & Technology

2016

17

Development of label-free electrochemical lactose biosensor based on graphene/poly(1,5-diaminonaphthalene) film

HB Nguyen, TB Nguyen, VH Vu, VC Nguyen, TD Nguyen, TL Nguyen, TT  Vu, Lam DL Tran

Current Applied Physics

2016

18

Development of a PMMA electrochemical microfluidic device for carcinoembryonic antigen detection

VA Nguyen, VT Hoang, QT Bui, HB Nguyen, HH Cao, LH Nguyen, TL Nguyen, TT Vu, DL Tran

Journal of Electronic Materials

2016

19

Fabrication of few-layer graphene film based field effect transistor and its application for trace-detection of herbicide atrazine 

TT Cao, HB Nguyen, HT  Bui, TT Vu, NH Phan, BT Phan, H Le, M.Bayle, M.Paillet, JL.Sauvajol, NM Phan,

,  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

2016

20

Fabrication of PDMS-based microfluidic devices: Application for synthesis of magnetic nanoparticles

TT Vu, NM An, QT Bui, VT Hoang, TT Phung, TT Nguyen, DL Tran

Journal of electronic Materials

2016

21

A novel route of making Fe3O4 fluid with high stability using poly-acrylic acid as phase transfer ligand

TKO Vuong, DL Tran, TT Vu, TL Le, HN Pham, HM Do, XP Nguyen

Journal of electronic Materials

2016

22

Preparation and characterization of Fe-doped TiO2 films covered on silicagel

MN Nguyen, TH Nguyen, TAT Ma, TL Phung, TT Vu, DL Tran

Journal of electronic Materials

2016

23

A new and easy surface functionalization technnology for monitoring wettability in heterogeneous nano- and microfluidic devices

TT Vu, M.Fofet, AM.Gué, J.Sudor

Sensors and Actuators B: Chemical

2014

24

An easy surface modification in heterogeneous nano-and micro-fluidic devices 

TT Vu, M.Fouet, AM.Gué, J.Sudor

Chemicke Listy

2013

25

Polydopamine coated capillaries for CE separations

J.Partyka, F.Foret, TT Vu, J.Sudor

Chemicke Listy

2013

26

Effects of thermal treated environment on some properties of cobalt-doped zinc oxide fabricated by sol-gel

VH PhamTT Vu, DC Pham, N.D.Lam,  TK Nguyen, HH Le    

Advances in optics, photonics, spectroscopy and application

2008

9. Sản phẩm nghiên cứu và các kết quả tiêu biểu đã đạt được

- Nhiều công trình công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín với chỉ số IF cao.

- Một số sản phẩm tiêu biểu đã được bước đầu ứng dụng trong phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông sản .

- Tham gia báo cáo nhiều ở các hội nghị chuyên ngành.

 

Chia sẻ: