Thành viên & Liên hệ


Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84-24) 37.91.85.20
Email: dritt@usth.edu.vn
 
Ông Luc Le Calvez
Trưởng Ban

PGS.TS. Trần Đình Phong
Đồng Trưởng Ban
 
TS. Vũ Thị Thu
Phó Trường Ban

Bà Lê Thị Hương Giang
Trợ lý
 
 

Chia sẻ: