Thành viên & Liên hệ


Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Tầng 8, Phòng 803, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84-24) 37.91.85.20
 
GS. Radjesvarane Alexandre
Trưởng Ban
 
Ths. Lê Tuyết Trinh
Quản lý Hành chính Nghiên cứu

Ms. Nguyễn Hạnh Nguyên
Thư ký
 
Nhóm hỗ trợ truyền thông nghiên cứu “Seminar team”
Email: [email protected]
 
Họ tên Chức danh Khoa
1 TS. Nguyễn Đức Anh Giảng viên,
Trưởng nhóm
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
2 TS. Vũ Thị Thu Giảng viên,
Thành viên
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
3 TS. Trần Hoàng Tùng Giảng viên,
Thành viên
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 
  
Nhóm hỗ trợ phát triển liên kết doanh nghiệp “Industrial team”
Email:
[email protected]
 
Họ tên Chức danh Khoa / Phòng ban
1 PGS.TS. Ngô Đức Thành Hiệu phó;
Trưởng khoa
Khoa Vũ trụ và Hàng không;
Khoa Đào tạo đại học
2 TS. Trần Đình Phong
Đồng Trưởng khoa
 
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
3 TS. Trần Giang Sơn
Giảng viên
 
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
4 TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
Giảng viên
 
Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược
5 TS. Lê Phương Thu
Giảng viên
 
Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học
6 TS. Nguyễn Xuân Trường
Giảng viên
 
Khoa Năng lượng
7 Ths. Nguyễn Hồng Ly Chuyên viên hướng nghiệp Phòng định hướng việc làm cho sinh viên


 

Chia sẻ: