Thành viên & Liên hệ


Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Phòng 816, Tầng 8, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84-24) 37.91.85.20
Email: [email protected]
 
TS. Trần Đình Phong
Đồng Trưởng Ban
 
Ms. Lê Tuyết Trinh
Phó Ban

Ms. Nguyễn Hạnh Nguyên
Thư ký
 
Nhóm hỗ trợ truyền thông nghiên cứu “Seminar team”
Email: [email protected]
 
Họ tên Chức danh Khoa
1 TS. Nguyễn Đức Anh Giảng viên,
Trưởng nhóm
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
2 TS. Vũ Thị Thu Giảng viên,
Thành viên
Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
3 TS. Trần Hoàng Tùng Giảng viên,
Thành viên
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 
  
 

Chia sẻ: