Công trình công bố


Kể từ năm 2011, với việc  thành lập phòng thí nghiệm liên kết quốc tế đầu tiên “LMI RICE” (Phòng thí nghiệm liến kết quốc tế về Gen lúa), đội ngũ giảng viên trẻ của Trường và các đồng nghiệp Pháp đã đóng góp vào việc hình thành các sản phẩm khoa học của Trường.
Tính đến cuối năm 2018, đã có hơn 200 bài báo đã được công bố, hầu hết trong số đó được công bố trên tạp chí ISI.
Thông qua chiến lược chung, Trường khuyến khích mỗi Khoa giảng dạy và nghiên cứu tăng cường phát triển hơn nữa tầm nghiên cứu xuất sắc của mình.
 

Chia sẻ: