Công bố khoa học năm 2019


Các Đề tài KHCN của các Cán bộ - Giảng viên

(1) Đề tài KHCN cấp cơ sở

  • NĂM 2019: 04 đề tài loại 1 và 01 đề tài loại 2 được phê duyệt theo Quyết định 162/QĐ-ĐHKHCN* ngày 29/03/2019) & QĐ 245/QĐ-ĐHKHCN* ngày 24/04/2019

Đề tài loại 1 (thời gian thực hiện: 02 năm, 2019-2020)

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Khoa

Tổng kinh phí được phê duyệt (đồng)

1

Phản ứng của các giống lúa Việt Nam với điều kiện môi trường thiếu Phốt phát và mối quan hệ với con đường sinh tổng hợp axit Jasmonic

USTH.BIO.01/19-20

TS. Mai Thị Phương Nga

Công nghệ sinh học Nông, Y, Dược

350.000.000

2

Sản xuất điện từ khí hóa sinh khối tại Việt Nam

USTH.EN.01/19-20

TS. Nguyễn Hồng Nam

Năng lượng

300.000.000

3

Nghiên cứu phương pháp tự động đánh giá độ tương tự của trứng cúc cu

USTH.ICT.01/19-20

TS. Lê Hữu Tôn

Công nghệ thông tin và truyền thông

200.000.000

4

Phát triển phương pháp phân tích đồng thời một số dư lượng kháng sinh và ứng dụng phân tích chúng trong nước thải bệnh viện

USTH.WEO.01/19-20

TS. Bùi Văn Hợi

Nước – Môi trường – Hải dương học

350.000.000

5

Nghiên cứu và phát triển phương pháp khai thác văn bản để phát hiện xu hướng chính trị trên truyền thông

USTH.ICT.03/19-20

TS. Đoàn Nhật Quang

Công nghệ thông tin và truyền thông

200.000.000

Đề tài loại 2 (thời gian thực hiện: 01 năm, 2019)

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Khoa

Tổng kinh phí được phê duyệt (đồng)

1

Nghiên cứu giải pháp đối phó với tấn công gây nhiễu trong mạng liên lạc không dây sử dụng trong giao thông

USTH.ICT.02/19

TS. Nguyễn Minh Hương

Công nghệ thông tin và truyền thông

30.000.000

 

(2) Đề tài NCKH của sinh viên

Năm 2019 có 03 đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc các khoa Năng lượng và Khoa học đời sống được nghiệm thu, dự kiến trong tháng 05/2020 trường sẽ Thông báo về việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển ý tưởng sang tạo và đổi mới cho sinh viên USTH-20 năm 2020

Các đề tài USTH-20 được sinh viên thực hiện

No

Năm

Mã đề tài

Tên đề tài

Trưởng nhóm

Khoa

Người hướng dẫn

Kinh phí được phê duyệt

Ghi chú

1

2019

USTH20/PB.01/ 2019

Sản xuất mặt nạ viên dạng gel từ Spirulina platensis / Natural cosmetic mask in the form of gel beads with Spirulina platensis as the main

Phạm Hải Nam

Khoa học Đời sống

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh

20,000,000

Đã nghiệm thu

2

2019

USTH20/PB.02/ 2019

Phát triển hệ thống trồng tiên tiến nhằm đánh giá cấu trúc bộ rễ ở cây lúa kết hợp với phần mềm xử lý hình ảnh tự động tương thích cho bộ rễ lúa / Development of a novel cassette for examining root system architecture in rice  (O.sativa) in combination with a compatible high-throughput image analysing software for result evaluation

Chu Thị Quỳnh Anh

Khoa học Đời sống

TS. Tô Thị Mai Hương

20,000,000

Đã nghiệm thu

3

2019

USTH20/EN.01/ 2019

Phát triển bộ giám sát hiệu năng của hệ thống ắc quy Lithium-Ion với thời gian thực sử dụng IOT / Development of a real-time Battery Monitoring System for Lithium-Ion battery packs based on Internet of Thing (IOT)

Trịnh Đức Thọ

Năng lượng

TS. Nguyễn Xuân Trường

14,518,000

Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ: