Liên hệ


Ms. Nguyễn Thị Hà Nhung - Cán bộ Hợp tác Quốc tế 
Email:      nguyen-ha.nhung@usth.edu.vn 
                ico@usth.edu.vn  
Tel:          (+ 84) 4 37 91 86 19  
Địa chỉ:    Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
Phòng 816, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  

Chia sẻ: