Liên hệ


Bộ phận Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
Phòng 403, Tầng 4, Tòa nhà A21 USTH, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  
SĐT:         (+ 84) 4 37 91 86 19  
Email:       ico@usth.edu.vn 
 
Ms. Nguyễn Thị Hà Nhung
Trưởng Bộ phận HTQT 

Email:      nguyen-ha.nhung@usth.edu.vn 
             
Ms. Hoàng Thị Vân Anh 
Điều phối viên Hợp tác Pháp ngữ  

Email:      hoang-thi-van.anh@usth.edu.vn

Chia sẻ: