Đơn vị nhận thực tập


Danh sách đối tác quốc tế nhận thực tập sinh của USTH 
Danh sách đối tác quốc tế nhận thực tập sinh của USTH năm 2017

Danh sách đối tác quốc tế nhận thực tập sinh của USTH năm 2017 - 2018 theo các ngành: 
Nước - Môi trường - Hải dương học (WEO-download)
Vũ trụ và Ứng dụng (SPACE-download)
Năng lượng (ENERGY-download)
Công nghệ sinh học nông, y, dược (PMAB-download)
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT-download)
Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano (AMSN-download)

Chia sẻ: