Thông tin liên hệ

Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 69 60 
Email: [email protected]

Cử nhân
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 85 16 | 37 91 85 27
Email: [email protected]

Thạc sĩ
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 77 47 / 37 91 86 18
PMAB: [email protected] 
AMSN: [email protected] 
ICT: [email protected] 
WEO: [email protected] 
SA: [email protected] 
EN: [email protected] 

Sinh viên
Điện thoại: (+84- 24) 37 91 77 48 
Hotline: 0888 55 77 48
Email Tuyển sinh: [email protected]
Email Công tác sinh viên: [email protected]

Google Map

Bản đồ chỉ dẫn

map ren 3 01

Gửi tin nhắn cho chúng tôi