Thông tin liên hệ

 

Trường Đại Học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84- 24) 37 91 69 60 

Email: [email protected]

 

Các Khoa

- Đào tạo đại cương:
  [email protected]

- Hàng không:
  [email protected] 

- Vũ trụ và Ứng dụng:
  [email protected]

- Nước, Môi trường, Hải dương học:
  [email protected]

- Công nghệ Sinh học Nông, Y, Dược:
  [email protected]

- Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano:
  [email protected]

- Năng lượng:
  [email protected]

- Khoa học Cơ bản và Ứng dụng:
  [email protected]

- Công nghệ Thông tin và Truyền thông:
  [email protected]

- Trung tâm Ngoại ngữ:
  [email protected]
 

Tuyển sinh

SĐT: (+84) 8 88 55 77 48/ (+84 - 24) 37 91 77 48

Email: [email protected]

 

Công tác sinh viên

SĐT: (+84 - 24) 37 91 72 01

Email: [email protected]

Google Map

Bản đồ chỉ dẫn

map ren 3 01

Gửi tin nhắn cho chúng tôi