Liên hệ


 

LIÊN HỆ VỀ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên

Trợ Lý đào tạo Khoa Nước - Môi trường - Hải dương học

Địa chỉ: Phòng 805, Tầng 8, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ,số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Telephone:   +84-24 37 91 7747

 Email: admission-weo@usth.edu.vn
------------------------------------

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Phòng Tuyển sinh

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24 37 91 77 47 / +84-24 37 91 86 18

Email:  admission@usth.edu.vn

         

       


 

 


Chia sẻ: