Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ ngành Nước - Môi trường - Hải dương học


Nhằm đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực trong việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho vấn đề xử lý nước cấp, xử lý nước thải cũng như ứng phó kịp thời với các biến đổi bất thường của khí hậu ở Việt nam hiện nay, ngành “Nước – Môi trường – Hải dương học”, một trong 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã được hình thành vào tháng 11/2009.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành ‘Nước- Môi trường- Hải dương học” chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu các công nghệ tiên tiến, hiện chưa phổ biến hoặc chưa được giảng dạy đầy đủ ở Việt Nam, cả trong lĩnh vực xử lý nước (nước cấp và nước thải) cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường thủy sinh (như mô hình hóa, viễn thám và kỹ nghệ môi trường). Bên cạnh đó, với việc tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, mục tiêu chính của chương trình là đào tạo những cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực khoa học về môi trường nước, có thể làm việc trong ngành công nghiệp, các công ty tư vấn và cơ quan nhà nước (liên quan đến các dịch vụ về nước, phòng chống lũ lụt và thảm họa môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất).

Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 7

Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Hình thức học: Học toàn thời gian

ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp hai bằng, bởi USTH và một trường Đại học Phía Pháp nằm trong Liên minh đào tạo USTH 
 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến tập trung vào các bài tập thực hành và các môn học thực tế
 • Chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo sư đến từ các trường ĐH hàng đầu của Pháp và trên thế giới
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú thông qua sáu tháng thực tập tại nước ngoài
 • Cơ hội cao nhận học bổng toàn phần và hỗ trợ sinh hoạt phí từ USTH
 • Cơ hội cao nhận học bổng toàn phần đi thực tập tại Pháp
 • Cơ hội cao nhận được học bổng tiến sĩ tại Pháp dành cho các học viên tài năng của USTH
 • Cơ hội làm việc tại Việt Nam và nước ngoài sau khi tốt nghiệp

Danh sách các Trường Đại học cùng tham gia cấp bằng Ngành Nước- Môi trường- Hải dương học  với USTH

 • Trường Đại học La Rochelle
 • Trường Đại học Limoges
 • Trường Đại học Duyên hải
 • Trường Đại học Montpellier
 • Trường Đại học Poitiers
 • Trường Đại học Toulon
 • Trường Đại học Paul Sabatier
 • Trường Quốc gia về nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES Strasbourg)
 • Học viện bách khoa quốc gia Toulouse (INP Toulouse)
 • Viện quốc gia về khoa học ứng dụng Toulouse (INSA Toulouse).

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Lĩnh vực công: giáo dục đại học và nghiên cứu; Các tổ chức nghiên cứu; Cơ quan nhà nước quốc gia về quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; các phòng thí nghiệm về phân tích và kiểm soát; Các tổ chức trong lĩnh vực môi trường.
 • Lĩnh vực tư nhân: Văn phòng Thiết kế (sông ngòi và biển, đo hiện trường trong lĩnh vực môi trường, thủy văn và hải dương học, đo lường và giám sát các thông số vật lý và hoá học của nước cho các mục đích môi trường; mô hình số ; quan sát vệ tinh và các ứng dụng tích hợp quản lý không gian và lập kế hoạch); các phòng thí nghiệm phân tích và kiểm soát; các ngành công nghiệp

NGHỀ NGHIỆP:

 • Nhà nghiên cứu- giáo viên
 • Nghiên cứu viên
 • Kỹ sư
 • Quản lý dự án
 • Kỹ sư sản xuất
 • Quản lý Môi trường
 • Kỹ sư kinh doanh

CƠ HỘI THỰC TẬP TẠI PHÁP 

Thực tập tại Pháp với các giáo sư của các Viện nghiên cứu hàng đầu của Pháp. Thời gian thực tập ít nhất 5 tháng. 

picWEO3
Nút đăng ký tư vấn
 
picWEO
DOWNLOAD HERE [Recovered]
---------------------

THÔNG TIN LIÊN QUAN
- Chương trình đào tạo
- Đối tác 
- Giảng viên và cán bộ
- Liên hệ
Tuyển sinh

Chia sẻ: