Liên hệ


- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Năng lượng 
  Tel: (+84-24) 37 91 87 19
  Email: en_dept@usth.edu.vn
  Địa chỉ: Phòng 302, tầng 3, tòa A21, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh: 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: (+84-24) 3791 7748
  Email: admission@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  

Nút đăng ký tư vấn

                                           


Chia sẻ: