Chương trình đào tạo


Bằng thạc sĩ quốc tế chuyên ngành Năng lượng được cấp bởi một trường đại học tại Pháp và USTH. 

Chương trình được chia thành 4 học kỳ, tương đương với 120 tín chỉ châu Âu (120 ECTS) với hai chuyên ngành: Điện xanh và Năng lượng sinh học. Tất cả các sinh viên đăng ký tham dự học kỳ đầu tiên sẽ tự lựa chọn một trong hai chuyên ngành này: Điện xanh hoặc Năng lượng sinh học cho học kỳ 2 và 3. Học kỳ thứ tư dành riêng cho kỳ thực tập trong một phòng thí nghiệm tại viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm của cơ sở công nghiệp. Sinh viên thạc sĩ có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các phòng thí nghiệm tại Pháp hoặc Việt Nam trong quá trình thực tập.

Học kỳ thứ nhất sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản, hữu ích để giúp sinh viên hiểu những gì họ phải học trong các môn chuyên ngành. Một đơn vị học trình đặc biệt dành riêng để mô tả về những thách thức mà tất cả các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng cũng như các vấn đề liên quan giữa năng lượng với môi trường và biến đổi khí hậu.

Hai chuyên ngành được giảng dạy trong học kỳ 2 và 3.

 

Nút đăng ký tư vấn
EN
RE Mas5 png


1. Điện xanh:

Với chuyên ngành này, học sinh sẽ được học các kiến thức về các nguồn năng lượng xanh có thể khai thác để sản xuất điện: như nguồn thuỷ điện, thủy điện tích năng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời (quang điện).

Bài giảng cũng sẽ giúp sinh viên hiểu được các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng thông minh và hiệu quả điện năng; kỹ thuật và công nghệ lưu trữ điện năng (pin, siêu tụ điện, pin nhiên liệu…) và cách quản lý và tối ưu các nguồn năng lượng khác nhau để có thể cung cấp cho lưới điện và hộ tiêu thụ. Ngoài ra trong quá trình học các sinh viên sẽ còn phải thực hiện một dự án qui mô nhỏ có thể áp dụng cho một trường hợp sát với thực tế.

 

Nút đăng ký tư vấn

2. Năng lượng sinh học:

Nội dung giảng dạy sẽ tập trung vào hai quá trình:

  • Quá trình nhiệt để chuyển đổi sinh khối và rác thải công nghiệp hoặc rác thải sinh hoạt thành khí gaz năng lượng.
  • Quá trình sinh hóa mà nhờ nó có thể sản xuất được các nhiên liệu thuận tiện cho việc sử dụng trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt như khí methane và các hợp chất năng lượng khác.

Ngoài ra, các kiến thức cơ sở về sinh học, hóa học được đề cập trong hai quá trình trên và công nghệ sử dụng năng lượng sinh học trong công nghiệp cũng như sinh hoạt cũng sẽ giúp cho học viên sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Chương trình giảng dạy còn đặc biệt chú ý đến kỹ thuật về lò phản ứng, điều đó cần thiết để có kiến thức cơ bản giúp tạo ra thiết bị hiệu suất cao.

Hoạt động nghiên cứu của Khoa Năng lượng được tiến hành tại phòng thí nghiệm năng lượng sạch và phát triển bền vững CleanED Lab (sạch). Phòng thí nghiệm CleanED được thành lập tại USTH vào tháng 12 năm 2014, gồm một nhóm nghiên cứu quốc tế về Năng lượng và liên ngành. Hoạt động của Phòng thí nghiệm CleanED với mục đính đóng góp vào sự tăng trưởng xanh của ngành năng lượng tại Việt Nam.

 

RE Mas1


 

RE Mas2 png 1024x576
   
--------

THÔNG TIN LIÊN QUAN
- Giới thiệu
- Đối tác
- Giảng viên và cán bộ
- Tuyển sinh
- Liên hệ

Chia sẻ: