Liên hệ


LIÊN HỆ VỀ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 Khoa Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 408, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24 32121162

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Phòng Tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24 37 91 77 48

Email:  [email protected]

 

                                                 

 


Chia sẻ: