Liên hệ


1. LIÊN HỆ ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC 

PGS-TS Lương Chi Mai

Đồng Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Email : lcmai@ioit.ac.vn

GS Daniel Chillet

Điều phối viên chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Email : daniel.chillet@irisa.fr

2. LIÊN HỆ VỀ THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Hà Diệu Mỹ Linh – Trợ lý đào tạo

Tel :  (+84-24) 37 91 77 47 | (+84-24) 37 91 86 18

Email : ict@usth.edu.vn (để biết thêm thông tin) | ha-dieu-my.linh @usth.edu.vn

Địa chỉ:Phòng 805, tầng 8, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 

3. LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Phòng Tuyển sinh

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84-24 37 91 77 47 / +84-24 37 91 86 18

Email:         admission@usth.edu.vn


Chia sẻ: