Đối tác


Các đối tác của khoa CNTT & TT đến từ cả phía Việt Nam và phía Pháp.

  • Về phía Việt Nam:

Bên cạnh các đối tác truyền thống giúp Khoa CNTT&TT có thể vận hành trôi chảy chương trình đào tạo Thạc sĩ,
nhằm tạo điều kiện hướng tới các hợp tác về khoa học, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin bằng việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; việc trao đổi học thuật hay chuyển giao công nghệ; phát triển các chương trình giảng dạy, tham gia các công trình nghiên cứu, v…v, USTH đã ký một số những biên bản ghi nhớ (MoU) với một số trường tại Việt Nam :

  • Đại học FPT
  • Đại học Cần Thơ
  • Viện John von Neumann – Đại học Quốc Gia TPHCM
  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM

Chia sẻ: