Liên hệ


Phòng Cử nhân, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Địa chỉ:         Phòng 807, Tầng 8, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ,
                     số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Telephone:   +84-24 37 91 85 16 | +84-24 37 91 85 27

 


Chia sẻ: