Giới thiệu chương trình cử nhân


USTH đào tạo 16 ngành khoa học- công nghệ- kỹ thuật trình độ đại học theo tiến trình Bologna châu Âu với thời gian học chỉ có 3 năm và tổng thời lượng 180 tín chỉ (ECTS). 

  • Năm học đại cương bao gồm các môn học đại cương chung dành cho sinh viên tất cả các ngành (60 tín chỉ). Nội dung chương trình xem chi tiết tại đây

  • Năm thứ 2 và năm thứ 3 học chuyên ngành (120 tín chỉ).

Trường có chương trình bổ trợ tiếng Anh 2 tháng hoặc 1 năm để giúp sinh viên trúng tuyển tăng cường và nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi bước vào khóa học chính thức. 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CỦA USTH

STT

Tên ngành

Mã ngành

1.

Công nghệ Sinh học - Phát triển thuốc

7420201

2.

Công nghệ thông tin và Truyền thông

7480201

3.

Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano

7440122

4.

Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh

7520121

5.

Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo

7520201

6.

Khoa học Môi trường Ứng dụng

7440301

7.

Khoa học và Công nghệ thực phẩm

7540101

8.

Khoa học và Công nghệ Y khoa

7720601

9.

An toàn thông tin

7480202

10.

Hóa học

7440112

11.

Toán ứng dụng

7460112

12.

Vật lý kỹ thuật và Điện tử

7520401

13.

Kỹ thuật hàng không

7520120

14.

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

15.

Khoa học dữ liệu

7480109

16.

Kỹ thuật ô tô

7520130

 Chương trình đại học tại USTH đã được kiểm định và công nhận đạt chuẩn bởi Hội đồng cấp cao đánh giá về nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES), đồng nghĩa với bằng cấp và tín chỉ của Trường được công nhận tương đương với các trường đại học Pháp và châu Âu. 

Từ năm 2022, USTH hợp tác với các trường đại học Pháp thuộc Liên minh USTH Consortium để triển khai các chương trình đại học song bằng với 3 ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học - Phát triển thuốc, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Hóa học. Theo đó, sinh viên sẽ học 2 năm đầu tại USTH và năm thứ 3 tại trường đại học đối tác ở Pháp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận 2 bằng: một của USTH và một của trường đối tác Pháp. 

Trong quá trình học, sinh viên năm thứ 3 sẽ có thời gian thực tập tốt nghiệp từ 3-6 tháng tại các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp ở Việt Nam, Pháp và nhiều nước trên thế giới.


Chia sẻ: