Cử nhân ngành Vũ trụ và Ứng dụng


1.GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  

Chương trình đào tạo, ngành Vũ trụ và Ứng dụng – Khoa Vũ trụ và Hàng không là chương trình đào tạo duy nhất tại Việt Nam hiện nay góp phần đào tạo ra kỹ thuật viên cao cấp và các nhà khoa học tương lai, những người có thể tham gia vào sự phát triển của khoa học không gian, công nghệ vũ trụ và ứng dụng của nó ở Việt Nam. Chương trình học được thiết kế dành cho sinh viên có các kỹ năng toán học cao cấp, vật lý và có niềm đam mê khoa học tự nhiên, yêu thích vũ trụ/không gian/vệ tinh.... Nội dung giảng dạy bao gồm phần giảng dạy lý thuyết và thực nghiệm; được chuẩn bị kết hợp bởi giảng viên mời từ nước ngoài (sự hỗ trợ mạnh mẽ của giảng viên người Pháp) và giảng viên Việt Nam. Tất cả các môn được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo cũng cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng đa ngành: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tổ chức và quản lý dự án nghiên cứu khoa học công nghệ; phát triển cá nhân (trình bày và viết báo cáo khoa học, kỹ năng trình bày/giao tiếp; sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; kỹ năng làm việc theo nhóm).Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong một môi trường quốc tế; có vị trí thích hợp trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp; theo đuổi nghiên cứu khoa học, hoặc giáo dục đại học.
 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  

Chương trình đào tạo Cử nhân - Khoa học và Công nghệ - được quản lý bởi USTH áp dụng quy trình Bologna (3 năm-180 tín chỉ Châu Âu ECTS). Các ECTS được dựa trên nguyên tắc là 60 tín chỉ đặc trưng cho khối lượng công việc của một sinh viên phải hoàn thành trong một năm học. Khối lượng công việc này tương ứng đối với một chương trình học Đại học chính quy với số lượng 1500-1800 giờ/năm học, do đó 1-tín chỉ ECTS tương đương với 25-30 giờ làm việc (trên lớp, thực hành, bài tập về nhà …). 02-học kỳ đầu tiên là năm học Đại cương, bao gồm các môn khoa học tự nhiên (toán học, vật lý, hóa học và sinh học), tin học và các khóa học tiếng Anh bổ trợ và tang cường.
Từ năm thứ hai, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức/kỹ năng/công cụ/phương pháp luận về khoa học/công nghệ bao gồm nhiều lĩnh vực. Từ đó, các môn học chính tập trung trong lĩnh vực Khoa học Vũ trụ / công nghệ và ứng dụng của nó, bao gồm Quan sát trái đất & Mô hình hóa, Vật lý thiên văncông nghệ Vệ tinh. Nhấn mạnh được hướng tới các lĩnh vực nghiên cứu và định hướng ứng dụng như: phân tích và thiết kế thiết bị Không gian, điều khiển và công nghệ Vệ tinh, vật liệu không gian, vật lý thiên văn, GIS, viễn tham, vv. Cập nhật việc sử dụng từ công nghệ thế hệ mới về Vũ trụ: định vị vệ tinh, trực quan dữ liệu không gian thời gian thực, công cụ phân tích và giải mã dữ liệu không gian, tới việc hiểu biết khoa học bề mặt trái đất và các hệ thống trái đất/thiên hà. Khoảng 30% thời lượng các môn học được dành cho các giờ thực hành/thực tập.
SA 20182019 VN
 

3. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

 

Chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo Vũ trụ và Ứng dụng – Khoa Vũ trụ và Hàng không   Tải Tại Đây 

(Ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKHCNHN ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP  

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có được kiến thức chuyên môn giá trị, cho phép áp dụng các công cụ thực nghiệm và lý thuyết, để tiếp tục học tập chương trình Thạc sĩ tại USTH, các trường Đại học ở nước ngoài (Châu Âu, Canada, Mỹ và Nhật Bản) hoặc tìm việc làm tại thị trường. Việt Nam. Các vị trí công việc liên quan trong lĩnh vực Vũ trụ/Không gian và Ứng dụng rất đa dạng và đa ngành, đóng góp cho các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước:

•    Vũ trụ, các công nghệ Vệ tinh
•    Động lực học thiên thể: hệ thống con của tàu Vũ trụ/Vệ tinh
•    Viễn thám/ Kỹ thuật GIS: Kỹ thuật xử lý dữ liệu trái đất và Vũ trụ /kỹ thuật phân tích/giám sát
•    Khí tượng học, Khoa học Khí quyển
•    Vật lý không gian: Thiên văn học, vật lý thiên văn.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ  


       Website: http://space.usth.edu.vn/vi/
 
Logo moi 2     TS. Nguyễn Xuân Trường - Điều phối chương trình                                   
     Email: [email protected]     
     Tel: (+84-24) 3791 8527
 
      Bà. Kiều Thị Minh Quyên - Trợ lý đào tạo                                    
      Email : [email protected]    
      Tel : (+84-24) 3 791 8516

Chia sẻ: