Cử nhân ngành Vật lý Kỹ thuật và Điện tử


1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

     
Chương trình cử nhân Vật lý kỹ thuật và Điện tử tại USTH được mở với mục đích bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực kỹ thuật không chỉ trong các ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, pin mặt trời và ô tô điện mà trong tương lai còn liên quan đến các ngành dịch vụ như xử lý thông tin dữ liệu lớn, thiết bị thông minh, marketing trực tuyến tại Việt Nam.

Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân Vật lý kỹ thuật và Điện tử, với các môn học được hoà trộn một cách hiện đại giữa Toán học, Vật lý, Điện tử và Tin học. Sinh viên sẽ được lựa chọn các chuyên ngành phù hợp với khả năng của mình và phù hợp với nhu cầu tại thị trường nhân lực Việt Nam.

Các chuyên ngành được thiết kế để mở, tập trung theo hai hướng chính: (i) Bán dẫn và Điện tử với định hướng điện tử thông minh, thiết kế vi mạch cũng như trong công nghiệp sản xuất pin mặt trời, sản xuất led, công nghiệp điện tử, và (ii) Quang học và quang tử nhằm định hướng ứng dụng các thiết bị phân tích quang học, thiết kế ánh sáng…

Dựa trên nhu cầu tuyển sinh đầu vào trong những năm tiếp theo, chương trình sẽ được mở rộng thêm hai chuyên ngành: (i) Vật lý tính toán với định hướng ứng dụng không chỉ trong vật lý mà còn trong dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và tài chính, (ii) Vật lý nano nhằm định hướng giúp USTH tiệm cận với trình độ nghiên cứu phát triển như vũ bão của vật lý học hiện đại trên thế giới.
 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

   
Sinh viên theo học chương trình Vật lý kỹ thuật và Điện tử sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức khoa học và công nghệ chung cũng như các kiến thức chuyên ngành, sử dụng thành thạo tiếng Anh, hỗ trợ thêm khả năng về tiếng Pháp với tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Chương trình đào tạo
 • Tóm tắt khung chương trình đào tạo dự kiến trong hai năm đầu. Có hai chuyên ngành tốt nghiệp được triển khai thời gian đầu là (i) Quang học và Quang tử; (ii) Bán dẫn và điện tử
Chương trình đào tạo
 
 • Danh sách các môn bắt buộc năm 2

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

MATH201

Giải tích phức và giải tích Fourier

3

2

MATH202

Xác suất thống kê I

3

3

PHYS201

Cơ học lượng tử I

4

4

PHYS202

Vật lý thống kê

3

5

PHYS203

Điện từ II

(điện động lực)

3

6

PHYS204

Vật lý chất rắn

3

7

INF201

Lập trình hướng đối tượng

3

8

PHYS205

Phương pháp số

3

9

ELEC201

Điện tử

4

10

PHYS207

Quang học lượng tử I

3

 

 • Danh sách các môn lựa chọn thực nghiệm năm 2

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

PHYS212

Quang phổ I

3

2

PHYS213

Các kỹ thuật chế tạo vật liệu và linh kiện kích thước micro nano

3

3

ELEC202

Nhập môn thiết kế vi mạch tương tự

3

4

ELEC203

Hệ thống nhúng

3

5

CHEM201

Hóa vô cơ II

3

6

CHEM202

Hóa hữu cơ I

3

 

 • Danh sách các môn bắt buộc năm 3

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

PHYS208

Cơ học lượng tử II

3

2

PHYS209

Quang tử và quang điện tử

3

3

PHYS210

Vật lý bán dẫn và linh kiện

3

4

PHYS211

Từ học và spin điện tử

3

5

MATH203

Xác suất thống kê II

3

 

 • Danh sách các môn lựa chọn chuyên ngành Quang học và Quang tử

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

PHYS303

Sợi quang và truyền tín hiệu

3

2

PHYS304

Quang lượng tử II

3

3

PHYS305

Thiết bị quang học và quang phổ

3

4

PHYS306

Quang phổ II

3

5

PHYS307

Quang phi tuyến

3

6

PHYS308

Polaritonics

3

 

 • Danh sách các môn lựa chọn chuyên ngành Bán dẫn và điện tử

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

ELEC301

Thực hành điện tử nâng cao

3

2

ELEC302

Nhập môn thiết kế vi mạch tích hợp số

3

3

PHYS301

Công nghệ màng mỏng

3

4

INF301

Xử lý tín hiệu số

3

5

ELEC303

Điện tử nano

3

6

PHYS302

Linh kiện lượng tử

3

 

 • Dự án và khóa luận tốt nghiệp

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

PROJECT

Dự án làm việc nhóm

6

2

THESIS

Luận văn tốt nghiệp

20

 

Định hướng phát triển

 • Dự tính theo nhu cầu đầu vào trong các năm tiếp theo, chương trình đào tạo sẽ được bổ sung thêm hai chuyên ngành: (i) Vật lý tính toán và (ii) Vật lý nano, nhằm định hướng theo kịp trình độ thế giới
Chương trình đào tạo

 

 • Danh sách các môn lựa chọn lý thuyết bổ sung năm 2

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

PHYS214

Tương đối hẹp

3

2

MEC201

Cơ học lý thuyết

3

3

MEC202

Cơ học chất rắn

3

4

MEC203

Cơ học chất lưu

3

5

PHYS215

Nhập môn thiên văn học

3

6

MATH204

Nhập môn phương trình vi phân

3

7

PHYS216

Các phương pháp mô phỏng trong Vật lý

3

 

 • Danh sách các môn lựa chọn chuyên ngành Vật lý tính toán bổ sung năm 3

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

PHYS309

Tương đối rộng và vũ trụ học

3

2

PHYS311

Vật lý tính toán

3

3

MATH301

Giải tích số

3

4

MATH302

Giải tích đa biến

3

5

MATH303

Phương trình đạo hàm riêng

3

6

INF302

Trí tuệ nhân tạo và máy học

3

 

 • Danh sách các môn lựa chọn chuyên ngành Vật lý nano bổ sung năm 3

STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ ETCS

1

ELEC303

Điện tử nano

3

2

PHYS302

Linh kiện lượng tử

3

3

PHYS312

Hệ thống vi cơ điện tử

3

4

PHYS313

Ngưng tụ Bose-Einstein: Siêu dẫn, siêu chảy và polariton

3

5

PHYS314

Vi lưu

3

6

PHYS315

Từ học nano

3

7

PHYS316

Thực hành chế tạo vi linh kiện

3

 

3.CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP


Sinh viên được đào tạo theo chương trình Vật lý kỹ thuật và Điện tử có thể theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực:

- Thiết bị, mạch và linh kiện điện tử và các linh kiện bán dẫn vi điện tử như công nghiệp điện tử, công nghiệp chế tạo pin mặt trời, đèn LED, công nghiệp ô tô điện...

- Thiết kế và ứng dụng các vi mạch tích hợp

- Thiết bị phân tích quang phổ, quang học không phá huỷ, kiểm tra và giám định vật liệu

- Mô phỏng hiện tượng vật lý cơ bản cũng như phân tích và xử lý dữ liệu

- Vật lý nano hiện đại: Linh kiện điện tử, quang tử và quang điện tử thấp chiều, linh kiện spin điện tử, linh kiện vi lưu…

Tiếp tục các chương trình thạc sĩ trong và ngoài nước liên quan đến vật lý tính toán, tài chính lượng, thiết kế mạch tích hợp, năng lượng tái tạo, quang tử, khoa học vật liệu, các linh kiện cấu trúc nano…
 

4.THÔNG TIN LIÊN HỆ


- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Khoa học cơ bản và Ứng dụng 
  Tel: (+84-24) 37 91 86 18
  Email: [email protected]
  Địa chỉ: Phòng 703, tầng 7, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh: 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: (+84-24) 3791 7748 
  Email: [email protected] 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội                                        

    
Tìm hiểu thêm:

Ngành nghề tiềm năng cho cử nhân Vật lý Kỹ thuật và Điện tử của USTH
Ngành Vật lý Kỹ thuật và Điện tử là gì? Ra trường làm gì?
     


Chia sẻ: