Cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa


1.GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình cử nhân Khoa học và Công nghệ y khoa (MST) Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là chương trình đào tạo tiên tiến, tập trung vào ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ trong lĩnh vực y sinh nhằm chăm sóc, cải thiện, điều trị và bảo vệ sức khỏe con người.

MST gồm 2 định hướng đào tạo: Khoa học y sinh (Biomedical Sciences) và Kỹ thuật y sinh (Biomedical Engineering).

+ Khoa học y sinh: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực y sinh học phục vụ chẩn đoán, phát hiện sớm, điều trị và phòng ngừa bệnh tật ở người. Các môn học chính bao gồm: Sinh lý và giải phẫu người, mô - phôi học, sinh học tế bào, vi sinh vật y học, hóa sinh, huyết học, miễn dịch học, tế bào gốc, ung thư, sinh học phân tử, di truyền phân tử…

+ Kỹ thuật y sinh: Sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến thiết bị y sinh, thiết bị hình ảnh, xử lý tín hiệu và hình ảnh y học, y học tái tạo… Các môn chuyên ngành kỹ thuật y sinh gồm: Xử lý tín hiệu y sinh, cơ chế sinh học, kỹ thuật mô - tế bào, vật liệu sinh học, thiết bị y sinh, cảm biến sinh học, công nghệ nano y sinh, công nghệ Biochip/Bio-MEMs...
 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY


Cử nhân MST được đào tạo theo chương trình châu Âu trong 3 năm, gồm 6 học kỳ (180 tín chỉ) với 6 tháng thực tập. Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, với sự tham gia của giảng viên uy tín trong và ngoài nước.

Năm 1 (đại cương, 60 tín chỉ): Sinh viên học tập trung các môn khoa học cơ bản theo chương trình chung toàn khóa

Năm 2 và 3 (chuyên ngành, 120 tín chỉ): Yêu cầu 10 – 50 sinh viên/1 định hướng đào tạo
 

Chương trình giảng dạy chuyên ngành
 

Năm 2 (B2) - 60 ECTS
Các môn học chung ECTS
Quản lý Khoa học 2
Tiếng Pháp 8
Giải phẫu và Sinh lý người 4
Mô học và Phôi học 3
Sinh học tế bào nâng cao 3
Hóa sinh 4
Miễn dịch học 4
Sinh học phân tử 4
Tin sinh học 3
Tổng số tín chỉ (ECTS) 35
Khoa học Y sinh ECTS Kỹ thuật Y sinh ECTS
Vi sinh vật học cơ sở 4 Các phương pháp số học 3
Virut học 3 Xác suất và thống kê 3
Huyết học 4 Giới thiệu Kỹ thuật Y sinh 3
Giới thiệu Dược phẩm Sinh học 2 Tín hiệu Y sinh và Mạch điện tử 3
Thống kê sinh học 3 Giới thiệu về Cơ sinh học 3
Nấm và Ký sinh trùng học 4 Vật liệu Sinh học 3
Giới thiệu Khoa học thần kinh 2 Xử lý Tín hiệu 3
Công nghệ sinh học Y sinh 3 Vật lý Y sinh 2
Tổng số ECTS 25 Giới thiệu thiết bị Y sinh (lựa chọn) 2
Xử lý hình ảnh (lựa chọn) 2
Tổng số ECTS 25
Năm 3 (B3) - 60 ECTS
Các môn học chung ECTS
Tiếng Pháp 7
Soạn thảo Khoa học 2
Dự án Nhóm 3
Đạo đức Y sinh 2
Phát triển và dẫn truyền thuốc 3
Tế bào gốc 3
Kỹ thuật Protein 3
Hóa sinh nâng cao 3
Tổng số ECTS 26
Khoa học Y sinh ECTS Kỹ thuật Y sinh ECTS
Vi vinh Y học 4 Kỹ thuật mô - tế bào 3
Dược học và Độc học 3 Kỹ thuật sinh học phân tử và công nghệ nano sinh học 3
Kỹ thuật phân tử và Chẩn đoán 3 Sinh học hệ thống tính toán 3
Bệnh di truyền ở người 3 Kính hiển vi hiện đại và Hình ảnh 3
Marker phân tử và Tín hiệu tế bào 3 Hệ thống vi xử lý 3
Sinh học Ung thư và Chẩn đoán 4 Giới thiệu Cảm biến sinh học 3
Hóa dược (lựa chọn) 3 Hệ thống cơ điện tử Y sinh 3
Bệnh học cơ sở (lựa chọn) 3 Mô hình hệ thống Y sinh (lựa chọn) 4
Thống kê sinh học nâng cao (lựa chọn) 2 Robot Y học và phục hồi chức năng (lựa chọn) 4
Sinh học tính toán (lựa chọn) 3 Phân tích hình ảnh Y sinh (lựa chọn) 4
Y sinh phân tử (lựa chọn) 2 Liệu pháp laser (lựa chọn) 4
Thực tập 9 Thực tập 9
Tổng số ECTS 34 Tổng số ECTS 34

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP


Đối với định hướng đào tạo Khoa học y sinh, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong các phòng thí nghiệm lâm sàng, y sinh và pháp y, viện nghiên cứu/trường đại học y sinh; cũng như các lĩnh vực liên quan như công nghệ sinh học y học, dược phẩm, phát triển thuốc; các tổ chức hoạch định chính sách y sinh, quản lý y tế, công ty tư vấn quản lý, công ty luật bằng sáng chế trong lĩnh vực y sinh; kinh doanh, nghiên cứu phát triển các sản phẩm y sinh. Ngoài ra, sinh viên có thể tiếp tục theo học tiếp các chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ khoa học y sinh.

Đối với định hướng đào tạo Kỹ thuật y sinh, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thiết bị y sinh; sửa chữa, bảo dưỡng, tư vấn, quản lý tại các doanh nghiệp, nhà máy, viện nghiên cứu y sinh, phòng vật tư y tế; tiếp tục theo học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.
 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ


Logo moi 2  
       

Điều phối: TS. Nguyễn Quang Huy

Email: [email protected]
Điện thoại: (+84-24) 3 212 1576

 


Chia sẻ: