Giới thiệu chung


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, thường gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Mô hình đào tạo của Trường theo hệ LMD (Cử nhân 3 năm - Thạc sỹ 2 năm - Tiến sĩ 3 năm). Khi tốt nghiệp hệ Tiến sĩ, nghiên cứu sinh được cấp bằng có giá trị công nhận quốc tế.      

Chương trình học của Khoa đào tạo học tiến sĩ được xây dựng tương ứng với các lĩnh vực nghiên cứu của các phòng thí nghiệm tại USTH. Điều này cho phép các nghiên cứu viên trẻ có điều kiện được thực hành nâng cao, để có sự chuẩn bị  kĩ càng cho nghề nghiệp tương lai.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh được bồi dưỡng các kiến thức chung về quản lý Khoa học Công nghệ.

Hình thức đào tạo phối hợp với các cơ sở đào tạo đối tác tại Pháp nhờ nguồn hỗ trợ tài chính đến từ chương trình học bổng cũng sẽ được triển khai.

Năm học 2017-2018, Trường ĐHKHCNHN tiếp tục triển khai tuyển sinh hệ Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ. Các  chuyên ngành tuyển sinh của Khoa ĐTTS như sau:

  • Công nghệ Sinh học Nông, Y, Dược;
  • Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano;
  • Nước Môi trường - Hải dương học;
  • Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
  • Năng lượng;
  • Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng.

Đội ngũ giảng viên

  1. Hàng năm, các khoa chuyên môn thông báo Khoa ĐTTS danh sách các học phần đào tạo hiện được triển khai tại khoa chuyên môn kèm theo danh sách đề xuất các nhà khoa học có thể tham gia giảng dạy cho mỗi học phần. Hội đồng khoa học Khoa ĐTTS đánh giá và thông qua các học phần đào tạo cũng như danh sách các giảng viên dự kiến này.
  2. Các giảng viên tham gia giảng dạy hệ Tiến sĩ (ngoại trừ các giảng viên tham gia giảng dạy các học phần chung) cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Có Bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực phù hợp với học phần đảm nhiệm giảng dạy
  2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo sau khi có bằng tiến sĩ

Chia sẻ: