Tổng Quan Chương Trình Tiếng Pháp


1. Tổng quan


Tiếng Pháp và những cơ hội rộng mở cho sinh viên
 
Là trường đại học được thành lập theo Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp, USTH xác định tiếng Pháp là một ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm các cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc tại Pháp – quốc gia có nền khoa học tiên tiến và nền nghiên cứu năng động.

Chương trình tiếng Pháp của USTH trang bị cho sinh viên nền tảng ngôn ngữ cần thiết để có thể giao tiếp với các giáo sư tới từ Liên minh các trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp đến giảng dạy tại Trường. Thông qua chương trình học, sinh viên cũng có cơ hội tiếp cận với nền văn hóa mới, hình thành cách nhìn nhận thế giới khác với các khuôn mẫu sẵn có để mau chóng hòa nhập vào xã hội Pháp khi tham gia các kì thực tập tại đây. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên USTH ngoài việc sử dụng thành thạo tiếng Anh sẽ có thêm lợi thế về ngôn ngữ Pháp để trở thành một thế hệ khoa học đa ngôn ngữ, dễ dàng tìm kiếm các cơ hội tốt cho tương lai.
 
Phương pháp tiếp cận và giảng viên chuyên nghiệp cao
 
Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp tại USTH đi theo đường hướng phát triển kỹ năng và hành động. Do đó, sinh viên sẽ được rèn luyện cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết thông qua quá trình học tập và thực hành cùng đội ngũ giảng viên Pháp và Việt Nam giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, Viện Pháp - IFV (trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) là hiện là đối tác của chương trình trong việc cung cấp nguồn giảng viên bản xứ có chất lượng. 

Ngoài ra, sinh viên sẽ áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện một dự án nhỏ, ví dụ làm việc theo nhóm để làm video nói về văn hóa Pháp hoặc nói về cuộc sống và học tập tại trường."
 
Mục tiêu đào tạo
 
Ở trình độ cử nhân, chương trình học kéo dài 220 giờ với mục tiêu giúp sinh viên khi tốt nghiệp đạt trình độ A2 của Khung tham chiếu châu Âu và có thể sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp hiệu quả.
Ở trình độ thạc sĩ, thời lượng chương trình là 100 giờ với hai nội dung đào tạo phù hợp nhiều cấp độ. Học viên chưa biết tiếng Pháp sẽ được đào tạo để đạt trình độ A1+ của Khung tham chiếu châu Âu. Với các học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Pháp ở hệ Cử nhân của USTH, người học sẽ được củng cố và nâng cao 4 kỹ năng ở trình độ B1.
 
123

 

2. Các khóa học

 

a. Hệ Cử nhân:
 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NĂM HAI

Mã môn học

Tên môn học

Thời lượng

Số tín chỉ

Mô tả chung

FR 2.1

FR 2.2

Tiếng Pháp 1

120

8

Môn học được thiết kế để sinh viên phát triển 4 kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết và đạt trình độ DELF A1 sau 120 giờ học.

(Ở trình độ DELF A1, người học có nền tảng ngôn ngữ căn bản để sử dụng trong các tình huống giao tiếp thường ngày)

 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NĂM BA
Mã môn học Tên môn học Thời lượng Số tín chỉ Mô tả chung

FR 3.1

FR 3.2

Tiếng Pháp 2 100 7 Môn học được thiết kế để củng cố trình độ DELF A2 của sinh viên và đi sâu phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua 100 giờ học.

 
b. Hệ Thạc sĩ:
 
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NĂM NHẤT VÀ NĂM HAI
KHÔNG PHẢI CỬ NHÂN USTH

Mã môn học

Tên môn học

Thời lượng

Số tín chỉ

Mô tả chung

FR M1

Tiếng Pháp Thạc sĩ 1

60

1

Môn học được thiết kế để sinh viên phát triển 4 kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết và đạt trình độ DELF A1 sau 60 giờ học.

FR M2

Tiếng Pháp Thạc sĩ 2

40

2

Môn học được thiết kế để củng cố trình độ DELF A2 của sinh viên và đi sâu phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua 40 giờ học.

 

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NĂM NHẤT VÀ NĂM HAI
CỬ NHÂN USTH

Mã môn học

Tên môn học

Thời lượng

Số tín chỉ

Mô tả chung

FR M1

Tiếng Pháp Thạc sĩ 1

60

1

Môn học được thiết kế để sinh viên phát triển 4 kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết và đạt trình độ DELF B1 sau 60 giờ học.

FR M2

Tiếng Pháp Thạc sĩ 2

40

2

Môn học được thiết kế để củng cố trình độ DELF B1+ của sinh viên và đi sâu phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua 40 giờ học.

 

3. Quy định & các biểu mẫu liên quan


QUY ĐỊNH MIỄN HỌC TIẾNG PHÁP NĂM HỌC 2020-2021 trở đi

   (Áp dụng đối với hệ Cử nhân và Thạc sĩ)

Các trường hợp sau nếu đạt một trong các yêu cầu dưới đây sẽ được miễn học và thi đối với toàn bộ chương trình tiếng Pháp hệ cử nhân:

Chứng chỉ (**)

Quy định miễn

Đối tượng

DELF A1

(TCF 100 trở lên)

Miễn học

  • Sinh viên năm hai
  • Thạc sĩ trường ngoài năm nhất

DELF A2

(TCF 200 trở lên)

Miễn học, Miễn thi, Phủ điểm

  • Sinh viên năm hai (*)
  • Thạc sĩ năm nhất không phải cử nhân USTH

Miễn học

  • Sinh viên năm ba
  • Thạc sĩ trường ngoài năm hai

DELF B1

(TCF 300 trở lên)

Miễn học, Miễn thi, Phủ điểm

  • Sinh viên năm ba (*)
  • Thạc sĩ năm hai không phải cử nhân USTH

Miễn học

Thạc sĩ năm nhất và năm hai là cử nhân USTH

DELF B2

(TCF 400 trở lên)

Miễn học, Miễn thi, Phủ điểm

Thạc sĩ năm nhất và năm hai là cử nhân USTH

 

(*) Sinh viên sẽ được hoàn trả học phí theo quy chế đào tạo Đại học của trường

(**) Chứng chỉ TCF phải còn giá trị sử dụng trong suốt khóa học

Để được miễn học, sinh viên cần nộp các giấy tờ sau về văn phòng khoa Ngoại ngữ:

Đơn xin miễn

- Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

Thời gian nộp chứng chỉ:

- Sinh viên năm hai và thạc sĩ năm nhất: Trước khi thi hết môn Fr2.1 và Fr M1 (vì trong năm có nhiều đợt thi chứng chỉ được tổ chức tại Việt Nam)

- Sinh viên năm ba và thạc sĩ năm hai: Trước khi bắt đầu học môn Fr3.1 và Fr M2

 


Chia sẻ: