Tổng Quan Chương Trình Tiếng Anh


Giới thiệu chung

Hiện tại, Trung tâm Ngoại ngữ USTH đảm nhận đào tạo môn Tiếng Anh ở hai bậc đào tạo chính: Đại học chính quy và Thạc sĩ. 
Với đội ngũ giảng viên chất lượng, sinh viên sẽ được hướng dẫn bởi các giảng viên người bản ngữ và giảng viên người Việt sử dụng tiếng Anh thành thục, có bằng cấp và chuyên môn sư phạm.
Môi trường học tập tại USTH mang lại một bệ phóng hoàn hảo cho kế hoạch học tập của sinh viên với môi trường học tập quốc tế năng động để sẵn sàng trong học tập và công việc tương lai.
Phương pháp giảng dạy chú trọng phương pháp tương tác để giúp sinh viên thực hành, phát triển cũng như duy trì lâu dài khả năng Anh ngữ.

Mục tiêu đào tạo tại USTH:
 • Đào tạo sinh viên có khả năng làm chủ và sử dụng tiếng Anh trước khi bước vào học các môn chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh.
 • Bên cạnh đó, sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng nghe và ghi chép, thuyết trình, viết khoa học hàn lâm, làm việc nhóm để chủ động và làm việc hiệu quả hơn trong nhiều môi trường khác nhau.
Trung tâm Ngoại ngữ USTH tổ chức giảng dạy các chương trình Tiếng Anh dưới đây:
 1. Tiếng Anh chuyển tiếp lên Đại học (Tiếng Anh B0)
 2. Tiếng Anh bổ trợ cấp tốc (Tiếng Anh hè)
 3. Tiếng Anh tăng cường (Tiếng Anh tăng cường B1)
 4. Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao (Tiếng Anh B1)
Ngoài ra trong chương trình đào tạo, sinh viên trúng tuyển ngành Hàng không sẽ học thêm 100h Tiếng Anh hàng không.
Sinh viên các chuyên ngành khác sẽ học Tiếng Anh khoa học (do Khoa Đào tạo Đại cương quản lí).
 

1. Chương trình Tiếng Anh chuyển tiếp lên Đại học (Tiếng Anh B0):

 

 • Dành cho sinh viên trúng tuyển hệ 4 năm, được giảng dạy vào năm đầu trong chương trình cử nhân.
 • Với cường độ học phù hợp, Tiếng Anh B0 là chương trình chuyển tiếp lên đại học giúp sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào hệ cử nhân có thể củng cố trình độ tiếng Anh của mình. Chương trình bao gồm ba học kỳ, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh khoa học.
 • Tiếng Anh B0 sẽ giúp nâng tầm kỹ năng tiếng Anh của sinh viên để làm quen với môi trường đại học quốc tế.
 • Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên sẽ theo học chính thức chương trình đào tạo cử nhân hệ 3 năm.
 • Trình độ đầu vào Chương trình Tiếng Anh B0 được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh.
  (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).
 • Tiếng Anh B0 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Đây là chương trình điều kiện, được tính là cơ sở để học chương trình cử nhân 3 năm. Kết quả không được tính vào kết quả chung để xét tốt nghiệp.
Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh B0
 
Đối tượng sinh viên Sinh viên trúng tuyển hệ 4 năm
Trình độ tương đương IELTS 0 – 3.5 (*)(**)
Cấu trúc chương trình Học kỳ 1: Tiếng Anh giai đoạn 1
Học kỳ 2: Tiếng Anh giai đoạn 2
Học kỳ 3: Tiếng Anh giai đoạn 3 và Tiếng Anh khoa học
Thời gian 3 học kỳ (tổng thời gian học: 700h, trong đó 500h là Tiếng Anh học thuật và 200h là Tiếng Anh khoa học)
 

2. Chương trình Tiếng Anh bổ trợ cấp tốc (Tiếng Anh hè):

 
 • Đối tượng sinh viên: sinh viên trúng tuyển hệ 3 năm qua các đợt phỏng vấn tuyển sinh của USTH và có trình độ gần đạt trình độ Tiếng Anh đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân 3 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định tương đương IELTS 5.0).
 • Chương trình được giảng dạy sau khi sinh viên hoàn thành thủ tục ghi danh nhập học và trước khi bắt đầu năm học đầu tiên trong chương trình cử nhân.
 • Với cường độ học cấp tốc, Tiếng Anh hè là chương trình củng cố và nâng cao trình độ Tiếng Anh giúp sinh viên có một nền tảng vững chắc để học tập các môn khoa học. Chương trình được thiết kế với thời lượng phù hợp theo yêu cầu của chương trình cử nhân 3 năm.
 • Khóa học này sẽ giúp nâng tầm kỹ năng tiếng Anh của sinh viên để làm quen với môi trường đại học quốc tế.
 • Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ theo học chính thức chương trình đào tạo cử nhân hệ 3 năm tại USTH.
 • Trình độ đầu vào Tiếng Anh hè được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh.
  (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).
 • Tiếng Anh hè là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ cho chương trình đào tạo các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Đây là chương trình điều kiện, kết quả học tập không được tính để xét tốt nghiệp.
Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh hè
 
Đối tượng sinh viên Sinh viên trúng tuyển hệ 3 năm qua phỏng vấn tuyển sinh USTH
Trình độ tương đương IELTS 4.0 – 4.5 (*)(**)
Cấu trúc chương trình Tiếng Anh học thuật
Thời gian 130h (trước khi bắt đầu năm học chính khóa)

 

3. Chương trình Tiếng Anh tăng cường (Tiếng Anh tăng cường B1):

 
 • Đối tượng sinh viên: sinh viên trúng tuyển hệ 3 năm qua hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo và có trình độ tiếng Anh gần đạt trình độ đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân 3 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định tương đương IELTS 5.0 trở lên)
 • Chương trình được giảng dạy khi bắt đầu năm học đầu tiên trong chương trình cử nhân.
 • Với cường độ học cấp tốc, Tiếng Anh tăng cường B1 là chương trình củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh giúp sinh viên có một nền tảng vững chắc. Chương trình được thiết kế với thời lượng phù hợp với sinh viên gần đạt trình độ đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân 3 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định tương đương IELTS 5.0 trở lên).
 • Tiếng Anh tăng cường B1 sẽ giúp nâng tầm kỹ năng tiếng Anh của sinh viên để làm quen với môi trường đại học quốc tế.
 • Trình độ đầu vào Tiếng Anh tăng cường B1 được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh.
  (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).
 • Tiếng Anh tăng cường B1 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Đây là chương trình điều kiện, kết quả không được tính để xét tốt nghiệp.
Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh tăng cường B1
 
Đối tượng sinh viên Sinh viên trúng tuyển hệ 3 năm qua hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo
Trình độ tương đương IELTS 4.0 – 4.5 (*)(**)
Cấu trúc chương trình Tiếng Anh học thuật
Thời gian 100h (khi bắt đầu năm học chính khóa)
 

4. Chương trình Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao (Tiếng Anh B1):


- Đối tượng sinh viên:
Sinh viên trúng tuyển hệ 3 năm và đạt trình độ đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân 3 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định  tương đương IELTS 5.0 trở lên).
 • Sinh viên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh B0.
 • Sinh viên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh hè.
 • Sinh viên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh tăng cường B1.
 • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân các trường khác trúng tuyển hệ thạc sĩ M1 tại USTH.
- Tiếng Anh B1 trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc học tập các môn khoa học trong chương trình cử nhân và thạc sĩ thông qua Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và nâng cao.
- Khóa học này sẽ giúp nâng tầm kỹ năng tiếng Anh của sinh viên để làm quen với môi trường đại học quốc tế.
- Trình độ đầu vào Tiếng Anh B1 được đánh giá qua phỏng vấn đầu vào và bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh.
(Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).
- Tiếng Anh B1 là chương trình chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ bắt buộc cho chương trình đào tạo các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở bậc đại học. Kết quả học tập được tính vào kết quả học tập chung để xét tốt nghiệp.

Bảng tóm tắt thông tin về Chương trình Tiếng Anh B1
 
Đối tượng sinh viên
 • Sinh viên trúng tuyển hệ 3 năm và đạt trình độ đầu vào theo yêu cầu của chương trình cử nhân 3 năm (Trình độ đầu vào của USTH được quy định tương đương IELTS 5.0 trở lên) (*) (**)
 • Sinh viên đã hoàn thành khóa Tiếng Anh B0
 • Sinh viên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh hè
 • Sinh viên đã hoàn thành khóa học Tiếng Anh tăng cường B1
 • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân các trường khác trúng tuyển hệ thạc sĩ M1 tại USTH
Cấu trúc chương trình Tiếng Anh kỹ năng ngôn ngữ Cơ bản và Nâng cao
Thời gian 100h (trong năm học chính khóa)

(*) USTH chấp nhận 2 chứng chỉ là IELTS và TOEFL IBT, vui lòng xem bảng quy đổi tiếng Anh tương đương tại đây. Trong trường hợp thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác - như Pearson hoặc Cambridge -, sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Các chứng chỉ được công nhận trong vòng 2 năm 3 tháng kể từ ngày thi.

(**) Thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ được đánh giá trình độ Tiếng Anh khi phỏng vấn tuyển sinh và qua kì thi kiểm tra trình độ đầu vào. (Chi tiết về bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh vui lòng xem tại đây).

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với
Phòng Quản lí đào tạo.

Chia sẻ: