Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

DSC03913


SỨ MỆNH 
Trường ĐHKHCNHN có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đồng thời phấn đấu trở thành một Trường Đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.
 

TẦM NHÌN 

  • Đảm bảo tính xuất sắc và tính thu hút trong phạm vi quốc gia và quốc tế trên cơ sở đặt trọng tâm về các khóa học đào tạo về nghiên cứu và theo nhu cầu của xã hội, hỗ trợ cho sinh viên, cũng như phát triển của một môi trường tạo thuận lợi cho sự thành công, phát triển và tìm kiếm công việc.
  • Tăng cường vai trò của Trường ĐHKHCNHN  như là một nhân tố trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, xây dựng quan hệ đối tác với Pháp, khẳng định vai trò được xác định rõ trong nghiên cứu và nâng cao hình ảnh ở phạm vi quốc tế.
  • Phấn đấu là một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Chia sẻ: