Lịch Sử

Tháng sáu năm 2008, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo  Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Đại học và Nghiên cứu Pháp, bà Valérie Pécresse đã quyết định chọn Pháp là đối tác chiến lược nước ngoài của trường ĐHKHCNHN. Dự án này đã được Ngân hàng Phát triển châu Á cấp vốn dưới hình thức cho vay.

Theo Quyết định số 2067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9 tháng 12 năm 2009, trường ĐHKHCNHN được thành lập và  xây dựng trường trong khuôn viên của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong khuôn khổ các dự  án thành lập các trường công lập quốc tế theo mô hình tiên tiến. Cùng trong khuôn khổ dự án này, Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế khác trong việc xây dựng một hệ thống các trường Đại học công lập quốc tế tại Hà Nội, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hiệp định liên chính phủ (nguyên bản bằng tiếng Pháp)

Hiệp định liên chính phủ ( bản tiếng Việt)

Các mốc thời gian quan trọng của trường ĐHKHCNHN
 

milestones
Chia sẻ: