Thư Ngỏ Từ Hiệu Trưởng

Gửi các bạn sinh viên, 

Các bạn đang và sẽ học ở một trường đại học công lập xuất sắc của Việt Nam và quốc tế. Điều đó có nghĩa là gì ? Điều đó có nghĩa là tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), bạn sẽ theo học các chương trình đào tạo trong khuôn khổ Tiến trình Bologna, được công nhận ở Pháp và Châu Âu, đảm bảo cho người học cơ hội tiếp tục học tập ở nhiều nước trên thế giới.

Điều đó cũng có nghĩa là Bạn sẽ theo học bằng tiếng Anh, dưới sự giảng dạy của các giảng viên xuất sắc của Việt Nam, Pháp và nhiều nước khác, đảm bảo cho Bạn cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn, đặc biệt là ở nước ngoài.

Tính xuất sắc của Nhà trường còn thể hiện ở sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành trong mỗi chương trình đào tạo, cho phép đa số sinh viên và học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; thể hiện ở việc tổ chức đào tạo thông qua nghiên cứu và nhằm mục đích nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm uy tín của Pháp và quốc tế.

Cuối cùng, điểm nhấn của các chương trình đào tạo xuất sắc của Trường còn thể hiện ở việc khơi dậy tinh thần đổi mới đối với mỗi sinh viên, học viên. Đây chính là động lực để phát triển kinh tế, hướng tới sự phồn thịnh của xã hội Việt Nam cũng như phát triển giáo dục và nghiên cứu.

Tất cả những tiêu chí xuất sắc này đảm bảo cho sinh viên, học viên có được sự quan tâm của các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và quốc tế. Vì lẽ đó, có thể nói Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã và đang tạo ra một môi trường học tập hướng tới thành công, phát triển và tìm kiếm công ăn việc làm.

Vì tất cả những lý do trên, Bạn đang là một phần của MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC và Bạn có thể tự hào về điều đó!
Chia sẻ: