Tổng quan


Hiệp định liên chính phủ Việt-Pháp năm 2009 đã xác định mục tiêu thành lập các đơn vị nghiên cứu liên kết quốc tế sẽ được xây dựng tại khuôn viên mới Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Mục tiêu đó được tiến hành song song với việc tuyển 150 tiến sĩ để cử sang tu nghiệp tại Pháp trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học  liên quan đến đến những thách thức kinh tế xã hội của Việt Nam, đến các lĩnh vực khoa học của Liên minh các Trường đại học Pháp cũng như của các đối tác Việt Nam (gồm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu khác của Việt Nam).

Để đạt được mục tiêu cụ thể này, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã và đang đào tạo sinh viên của mình trở thành nguồn nhân lực cốt lõi làm việc trong các PTN nghiên cứu, các Trung tâm Năng lực về Công nghệ tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài nơi họ có thể sử dụng tri thức và kỹ năng của mình để xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, đổi mới.

Ngoài việc xây dựng quy trình quản lý các phòng thí nghiệm, Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT) còn tăng cường tìm kiếm sự hợp tác với các doanh nghiệp, các công ty công nghệ cao. Một mặt nhằm hỗ trợ cung cấp kết hợp các nội dung đào tạo về nghiên cứu cho chương trình đại học và sau đại học phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội để có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, mặt khác sẽ hỗ trợ sinh viên của Trường có thể tìm kiếm thuận lợi việc làm tại Việt Nam. Sự hợp tác đó có thể được xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau: tham gia hoặc xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể, thiết lập các trung tâm năng lực và phát triển ứng dụng kỹ thuật. 

Trong  mục tiêu phát triển USTH ở một tầm cao mới, DRITT sẽ dần chuyển đổi sang cơ cấu mới: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ nhằm mục đích hỗ trợ cho các giảng viên và chuyên nghiên cứu cao cấp của Trường trong các hoạt động nghiên cứu hàng ngày của họ ví dụ cách hoàn thiện hồ sơ để đăng ký tham gia các đề xuất, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu, tri thức và kỹ năng về các vấn đề toàn cầu liên quan đến nghiên cứu: tác động xã hội và môi trường, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ…

Chia sẻ: