Các đối tác công nghiệp của USTH

06/01/2016

Thông qua quan hệ đối tác với các công ty USTH tuyên bố một địa điểm mới trong giáo dục đại học Việt giới thiệu văn hóa công nghệ và liên kết chặt chẽ với đời sống nghề nghiệp:

  • Thăm các khu công nghiệp
  • Sự tham gia của các chuyên gia để chương trình Cử nhân
  • Sự tham gia của các chuyên gia để chương trình Thạc sĩ
  • Trên trang web đào tạo và thực tập
  • Thuyết trình kinh doanh
  • Câu lạc bộ USTH-công ty

Trình bày của một số công ty đối tác

Một số lời chứng thực : CNR / ARTELIA

Các tài liệu cho các công ty USTH