Thành viên & Liên hệ

Thứ ba - 08/11/2016 02:14

Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Tầng 8, Phòng 803, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84-4) 37.91.85.20
 
GS. Radjesvarane Alexandre
Trưởng Ban
 
Ths. Lê Tuyết Trinh
Phụ trách Quản lý Hành chính và Truyền thông Nghiên cứu
 
 
Nhóm hỗ trợ truyền thông nghiên cứu “Seminar team”
Email: seminar@usth.edu.vn
 
 
Họ tên Chức danh Phòng Ban
1 TS. Nguyễn Đức Anh Giảng viên,
Trưởng nhóm
Khoa học Vật liệu tiên tiến và Nano
2 TS. Vũ Thị Thu Giảng viên,
Thành viên
Khoa học Vật liệu tiên tiến và Nano
3 TS. Trần Hoàng Tùng Giảng viên,
Thành viên
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
4 Ms. Lê Minh Thủy Cán bộ phụ trách Quan hệ công chúng,
Thành viên
Phòng Truyền thông và Quan hệ Công chúng
 
 
 
 
Nhóm hỗ trợ phát triển liên kết doanh nghiệp “Industrial Team”
 
Họ tên Chức danh Phòng Ban
1 PGS.TS. Ngô Đức Thành Trưởng khoa Khoa Vũ trụ và Hàng không;
Khoa Đào tạo đại học
2 TS. Trần Đình Phong
Đồng Trưởng khoa
 
Khoa học Vật liệu tiên tiến và Nano
3 TS. Trần Giang Sơn
Giảng viên
 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
4 TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
Giảng viên
 
Công nghệ Sinh học nông y dược
5 TS. Lê Phương Thu
Giảng viên
 
Nước – môi trường – Hải dương học
6 TS Nguyễn Xuân Trường
Giảng viên
 
Năng lượng
7 Ths. Nguyễn Hồng Ly Trợ lý Phòng định hướng việc làm cho sinh viên
 
 
 

Chia sẻ: