Tiêu chí tuyển sinh

Thứ ba - 11/10/2016 22:30

– Bảng điểm đại học đạt loại Trung bình khá trở lên;

– Bằng tốt nghiệp đại học đạt loại Trung bình khá trở lên*;

– Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp;

– Các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ ngoại ngữ (TOEFL, IELTS, v.v.) (nếu có)


Chia sẻ: