Thông báo tuyển sinh

Thứ ba - 11/10/2016 22:50

(M2). Sau khi tốt nghiệp hệ Thạc sỹ, sinh viên được cấp bằng Pháp – Việt và được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ tại trường ĐHKHCNHN gắn liền với thực tiễn với khối lượng thực hành cao và thực tập tại trường cũng như tại các đối tác nghiên cứu, doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường bao gồm 100% là các Giáo sư, Tiến sĩ của Pháp và Việt Nam giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Ngôn ngữ giảng dạy duy nhất của Trường ĐHKHCNHN là tiếng Anh.

Trường ĐHKHCNHN tổ chức đào tạo hệ Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ theo 7 (bảy) chuyên ngành trong giờ hành chính:

Ngoài ra, trong năm học 2016-2017, Trường tiếp tục tuyển sinh các lớp hệ Thạc sĩ vào buổi tối và các ngày cuối tuần dành cho các học viên đang làm việc tại các công ty, các Trường đại học và các viện nghiên cứu thuộc các lĩnh vực:

  • Nước – Môi trường – Hải dương học;
  • Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
  • Năng lượng.


Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2016 – 2017, Trường ĐHKHCNHN triển khai tuyển sinh trong nước và quốc tế với chỉ tiêu tuyển sinh là 250 sinh viên.

Xem chi tiết Flyer của Chương trình Thạc sĩ quốc tế tại đây: Master Flyer

Xem chi tiết về Chính sách học bổng của USTH tại đây: USTH Scholarship


Chia sẻ: